تبلیغات
راز بی کسان-محمدباقر انصاری - مطالب هفته دوم آذر 1397
ا جَبر و لا تَفویض بل امرٌ بین امرین

ما همیشه جبر واختیار را برای جامدات و حیوانات و انسان یکسان میدانیم جبر یک سنگ را با جبر یک حیوان و یک انسان برابر می دانی
باید دانست که اجسام جامد در حیطه ی قوانین فیزیکی وشیمیایی کار میکنند و در جبریت این قوانین هستند.درجبرمطلق هستند

موجودات زنده وگیاهان بر اساس قوانین بیولوژیکی (البته قوانین فیزیکی وشیمیایی در این مرحله زیر نظر قوانین بیولوژیکی هستند )عمل می کنند، جبریت دراین مرحله با جبریت در مرحله جامدات فرق دارد جبریت یک سنگ با جبریت یک اسب فرق دارد

جبریت یک سنگ با جبریت یک اسب فرق 

ولی باید دانست که قوانین فیزیکی وشیمیایی و بیولوژیکی براساس علت و معلول کار می کنند که می توان با بررسی های علمی وکشف قوانین و فرمول های علمی آنها را پیدا کرد..

باید دانست

در جهان موجودی بنام انسان وجود دارد که در مغزش لایه ای اضافی و متکامل تری  وجود دارد لایه ی عقلانی که میتواند با آن تفکرکند حال یک سوآل پیش می آید که آیا انسان هم مطابق قوانین علت ومعلول  کار میکند یا نه؟.


آیا انسان اشرف بر این قوانین مادی است یا نه؟
جواب بله!  انسان اشرف بر قوانین مادی می باشد و با هوش و عقلی که دارد این قوانین را کشف می کند و عالم و دانا می شود و از جبریات قوانین مادی بیرون میآید و آنها را زیر سلطه ی خود در می آورد.


انسان تنها موجودی است که در روند جهان هستی دخالت می کند موجودی است که ( به اندازه علم وآگاهیش) بر جهان مسلط است ودر جهان تغییر ایجاد می کند
تغییر دهنده است نه تغییر پذیر

پس انسان چون موجودی مانند تمام موجودات جهان می باشد پس مجبور است تابع قوانین بیولوژیکی، بیو شیمی و بیو فیزیکی باشد چون سازمان ساخت او مطابق قوانین بیولوژیکی وشمیایی وفیزیکی میباشد و مطابق این قوانین علت  معلول حاکم است این اشتباه ما می باشد که جبریت حیوانی بدن او را با جبریت انسانی او اشتباه می گیریم
پس انسان از یک جنبه تابع قوانین مادی میباشد از لحاظ بدنی تابع قوانین فیزیکی وشیمایی و ژنتیکی می باشد.


لی انسان چیزی بنام عقل دارد که پیچید ترین پدیده خلقت جهان است پس چون عقل دارد چیزی مافوق قوانین جامدات و حیوانات دارد که تابع قوانین دیگر است او بر اساس آگاهی، منطق، علم، دلیل و برهان عمل میکند در جهان وزمان حرکت می کند و روند زندگیش بر اصول علمی پایه گذاری شده است

انسان را با اصل دلیل و برهان باید تعریف کرد انسان چون قوه شناخت دارد پس آزاد است انسان آگاه و آزاد با دلیل و برهان عقلانی دست به عمل میزند نه با قوانین فیزیکی وشیمیایی و بیولوژیکی بلکه این قوانین هم زیر سلطهء او هستند

اصل علیت در روند زندگی او بسیار کم میباشد از این است که علوم انسان شناسی وجامعه شناسی علوم پیچیده ای هستند و بشریت بیشتر در این علوم باهم تضاد دارند
پس هرچه انسان نا آگاه باشد تابع قوانین علیت (قوانین بیولوژیک، مادی واحساسی)می باشد ولی انسان آگاه انسانی است آزاد ، مختار و رها از جبریات است این انسان ها با آگاهی ودانایی رفتار واعمال خود را انجام میدهند چون آزاد است پس مطابق قوانین اجتماعی زندگی می کند
   پایان  6/5/97
#م_ب_انصاری_دزفولی   
تاریخ : دوشنبه 12 آذر 1397 | 12:34 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
سلام به تو
به طلوع  آفتاب
به  شروع زندگی قشنگ دیگر
سلام به هوا
به نسیم صبح
به باغ و دشت و صحرا
به شکوفه گلهای عشق
به پرواز قشنگ پرندگان سحرخیز
به شاخه های درخت 
به آذر آتش عشق تو دردل
به زیبایی فصل پاییز                                                               #م_ب_انصاری_دزفولی   


تاریخ : شنبه 10 آذر 1397 | 10:50 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : شنبه 10 آذر 1397 | 10:48 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
سلام
چه روز
زیبایی خواهد بود
وقتی بهترینها را
برای دیگران بخواهید
بهترینها را از خداوند
برایتان طلب میکنم
صبحتون بخیر
#م_ب_انصاری_دزفولی 


تاریخ : شنبه 10 آذر 1397 | 10:39 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

سوز بی اثر..553
از دوری او خواب بسر نیست
من پیر شدم از او خبر نیست

موی   سر من  سفید    گشته
بی‎ رخش مرا هیچ ثمر نیست

داغی به دل افتاده که گویاست
شب‎های مرا هیچ قمر نیست

با موج لبش غرق شدن بود
بر لوح دلم نقش دگر نیست

در بستر شب زهجر  دوریش
تنهاست دل و سوزجگر نیست

از عشق  تو  باقرا  چه گویم
سوزی که از اوهیچ اثرنیست
#م_ب_انصاری_دزفولی


تاریخ : جمعه 9 آذر 1397 | 11:52 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

  • paper | آنکولوژی | اخبار وب