دام عشق..غزل های عاشقانه.عارفانه..////.510

فر صتی را تو ندادی که تمنا  بشوی

از خدا می طلبم بی کس و تنها بشوی

ای که صیاد تویی صید کنی این دل من

بر شکاردل خود صاحب و مولا بشوی

گر که دامت بشوم لب به سخن نگشایم

 همچو صیدی به دل این من رسوا بشوی

کاش میشد که تو هم عاشق دل ها بشوی

کاش می شد که مرا همدم شبها بشوی

پیله ی صید تو  ابریشم رویای منست

مثل یک غنچه اگر در غزلم وا بشوی

کاش در هر غزلم  یک گل زیبا بشوی

کاش در ثانیه ها  باز شکوفا بشوی

این منم رهگذر کوچه ی عشقت چه شود؟

گر ببینی تو مرا واله و شیدا بشوی

کاش میشد تومرا مونس دنیا بشوی

تا تو تنها نشوی با من و تو ما بشوی

م ب انصاری دزفولیتاریخ : دوشنبه 9 اسفند 1395 | 10:42 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

  • paper | آنکولوژی | اخبار وب