شب///
کجای این شب ظلمت زا
خود گم کرده را
 پیداکنم امشب؟
خود خسته
خودغمگین
خود دلتنگ

خودتنها
شب تاریک
کجا پیدا کنم خودرا؟
مایی نیست

یاری نیست
نوری نیست
 حالی نیست
 شرابی نیست
 چگونه صبح کنم شب را؟
غریب وبیکسم اینجا
پرازدردوغمم اینجا..
خودم را میکشم هر جا
به کی گویم دردم را
غمم را
کجا پیداکنم خودرا؟
 .خدایا.؟؟؟؟
                                   
#م_ب_انصاری_دزفولیتاریخ : چهارشنبه 13 بهمن 1395 | 08:56 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

  • paper | آنکولوژی | اخبار وب