ترانه_ی_غم.//.باباباقر506

 آتش در تهران
پلاسکو در آتش
شده سوزان
شده ویران
با خاک یکسان
پلاسکو
اولین ساختمان بلند
اولین آسمان خراش ایران
 شده بود پیر فرسوده
دشمنان
نکردن او را درمان
سوخت  در آتش
ازسر ا پا تا جان

مردمان
امداد گرها
آتش نشان ها
عزیزان جان ها
که برای کمک
جانفشانی کردن
زیر ویرانی های
خاک وآتش سوزان،
دادند جان
آه
سینه ها نالان
چشم ها گریان
ر و ز وشب اشکان
در غم از دست دادن
 یاران
همسران
فرزندان
 قهرمانان،
ای میهنم
 ایران
ای جانِ جانان
 دیگر نبینم گریان
دشمنانت نابودو
 خواروسرگردان
مردمانت سرفراز وشادان                                                                                                                                                                                                                            با دل وجان                                                                                                                                                                                                                                  دو باره می  سازند تو را
 ای وطنم      
ای ایران

#م_ب_انصاری_دزفولی
تاریخ : شنبه 2 بهمن 1395 | 10:29 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

  • paper | آنکولوژی | اخبار وب