باش    ..  باباباقر  207
ثابت بودن برروی دریا،  
  ، تسلیم شدن به حرکت موج هاست
پس

 چون بادو طوفان باش
گر روی دریایی

چون چشمه جوشان باش
گر راهی دریایی

چون رود خروشان باش
گر جاری دریایی

چون  درفروزان باش
گر داخل دریایی
             م ب انصاری دزفولی


تاریخ : چهارشنبه 10 شهریور 1395 | 06:59 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

  • paper | آنکولوژی | اخبار وب