خفاش وپروانه ...درددل با مادر بزرگ  5
دختر، :مادر بزرگ داره شب میشه چراغ ها را روشن بکنم؟؟؟؟
مادر بزرگ :زودباش روشن بکن..چون اگرتاریک بشه خفاش ها میان داخل و
پروانه ها میرن بیرون
دخترم باید بدانی خفاش ها تاریکی رادوست دارند برای اینکه در تاریکی پرنده های ضعیف را شکار می کنند ومی خورند
ولی پروانه ها نور را دوست دارند تا عاشقانه دور آن بگردن وعاشق شدن را بما یاد دهند

دختر خوبم عجله کن چراغ ها را روشن کن تا رقص عاشقانه پروانه هارا دور نور تماشاکنیم
م.ب انصاری. دزفولی
 

تاریخ : جمعه 8 مرداد 1395 | 05:46 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

  • paper | آنکولوژی | اخبار وب