شهر بهاران... باباباقر  
ای دوست
هزاران فرسنگ باقیست هنوز
تا رسیدن به شهر بهاران
گذر باید کرد
از این جاده های تاریک و پر پیچ و خم وناصاف
گذر باید کرد
از جاده های پر از برف و طوفان و تگرگ،
درشب سرد و سکوت وظلمتزا
گذر باید کرد
از جاده های پر از گرگ و درنده  وحشی،
گذر باید کرد،
باید رفت
تا به مقصود رسید
زمان و مکان سر جنگ دارد باما
حرکتی باید کرد
جاده ها را زیر پا باید گذاشت
زیرا چاره ای نیست
توقف با مرگ همسان است اینجا
روزها و شبها باید رفت
رد شد از  موج طوفان دریاها
ازصحرا ها ،دشت ها
کوه ها ، جنگل ها
روزها و شبها باید رفت
تا به رسیم
به شهر عشق و رهایی
به شهر دوستی و یک رنگی
به شهر بهاران
#م_ب_انصاری_دزفولی


تاریخ : شنبه 5 خرداد 1397 | 08:05 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

  • paper | آنکولوژی | اخبار وب