فریادهای باباباقر... 195
 ای خدا   
وقتی دستی برای گرفتن نیست  
وقتی پایی برای قدم زدن نیست
وقتی دلی برای عاشق شدن نیست
وقتی نگاهی برای به هم دوختن نیست
وقتی یاری برای باهم بودن نیست
دگر شوری ،هیجانی
 سوزی ،امیدی
دردل نیست
دگر همه جا دلگیر وسرداست
 زندگی کردن پر از درداست
ای خدا
کو؟
امیدی
مددی
شوری
شرری
عشق دگری؟؟

#م_ب_انصاری_دزفولی


تاریخ : دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 | 08:55 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

  • paper | آنکولوژی | اخبار وب