نوید عشق
چشمه های جوشانی
رودهای خروشانی
دریاهای طوفانی
فریاد های همگانی
همه
  به ما نوید می دهند
كه ما
نه خسته ایم
نه شکسته ایم
نه خفه ایم
نه خاموشیم
با این فریادها
 سکوت را خواهیم شکست
وبه اقیانوس عشق وآرامش
 خواهیم رسید

#م_ب_انصاری_دزفولی


تاریخ : یکشنبه 19 فروردین 1397 | 09:22 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

  • paper | آنکولوژی | اخبار وب