هفت سین شادی دل ها...غزل 531
من شادی دل هارا اندر قدحی چیدم  
برسفرهء هفت سینم با سبزه وریحان ها
 
بوی خوش هفت سینم چون عطر گل دلهاست
بستیم به شیرینی   شاد شد همه   مهمان ها

ازطعم خوش قندش گل ها همه سر مستند 
شادان شدن دل ها  هم خانه و ایران ها  
 
این سفرهء هفت سین است پیونده همه دل ها
باشد که زنیم پیوند  ، بر دستۀ مستان ها 

زین پس به سحرگاهان آهنگ من این باشد  
یارب تو پناهشان باش از فتنه ء دوران ها 
#م_ب_انصاری_دزفولی

سال نو مبارکتاریخ : دوشنبه 28 اسفند 1396 | 07:56 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

  • paper | آنکولوژی | اخبار وب