بی کس..///. باباباقر469

افتاده ام  به پایت، در اوج بی کسی ها
به خدا بی کسم من ، ای یار زندگانی
از دوری تو یارا .خون می چکد زچشمم
ساغر به دست گرفتی . مستی و شادمانی

روزم شبم تبه شد، از درد و رنج هجرت
یارا روا   نباشد   اینگونه  روضه خوانی

باور نمی کنم من .این بی وفایی ات را
رفتی و سوخت باقر از درد بی کسانی

                  م ب انصاری دزفولیتاریخ : دوشنبه 9 بهمن 1396 | 10:21 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

  • paper | آنکولوژی | اخبار وب