‍  رندان خراباتی..باباباقر ۵۱۸
در عالم رندان چرا؟معنادو چندان می شود
فرهاد شیرین می شود،دل ها ویران می شود
شاید به رویا می روم ،جایی که رندان می روند
دایم به بالا می روم، با دل چو پنهان می شود
م ب انصاری دزفولی


تاریخ : شنبه 4 شهریور 1396 | 10:17 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

  • paper | آنکولوژی | اخبار وب