صبحگاهان
دیدن صبحگاهان
اتفاقی ساده نیست.
بل خوشایندست
شادابست.
زیرابلبلان باآواز.
پرندگان باپرواز،
آغازش میکنند.
پس توهم با امید
با شادی باعشق آغازش کن.
زیراممکن است
تکرارناپذیرباشد

#م_ب_انصاری_دزفولی


تاریخ : شنبه 28 مرداد 1396 | 08:47 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

  • paper | آنکولوژی | اخبار وب