تبلیغات
راز بی کسان-محمدباقر انصاری - زندگی ..باباباقر 406

زندگی ..باباباقر 406
گرچه من
 دلگیرم
  تنهایم
 در بندم
دلتنگم
گر چه  من  بازغم انگیزتر از دیروزم
ای سنگ دل
گرچه تومرگ مرا میخواهی
لیک باور کن
که باور دارم
دلخوشی ها کم نیست
باهمه دلگیری
 تنهایی  
باهمه دربندی
 دلتنگی
زندگی باید کرد
تا مهتابی هست
 طلوعی هست  
تاامید به فردایی هست
زندگی باید کرد

       م ب انصاری دزفولی


تاریخ : سه شنبه 10 مرداد 1396 | 06:29 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

  • paper | آنکولوژی | اخبار وب