تاریخ : یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 | 09:52 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 | 09:50 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 | 09:47 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 | 09:45 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : شنبه 29 اردیبهشت 1397 | 09:04 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : شنبه 29 اردیبهشت 1397 | 08:40 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : شنبه 29 اردیبهشت 1397 | 08:39 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : جمعه 28 اردیبهشت 1397 | 06:35 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 | 09:25 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 | 11:54 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 | 11:49 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 | 11:43 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : شنبه 22 اردیبهشت 1397 | 02:35 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : شنبه 22 اردیبهشت 1397 | 02:30 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 | 10:38 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 | 10:04 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 | 10:01 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 | 09:55 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

سلام
پیام صبح بخیر
با باز شدنِ چشمانت
دوست داشتن را تمدید کن
قَدر امروزت را  بدان
عاشق شو
 و
عاشق بمان،
وبا دوستِ دارم
 زندگی هر روزت  را شروع کن

#م_ب_انصاری_دزفولی


تاریخ : پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 | 09:52 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظراتنازنینا.. عاشقان  باباباقر318

درون سینه ام

            صد آه وسوز ست

گل خنده به لب،      

          نشکفته  سوزست

از آنروزی

         که رفتی از کنارم

غم و غصه مرا

          در خود فروبست

            
#م_ب_انصاری_دزفولی


تاریخ : شنبه 15 اردیبهشت 1397 | 11:02 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : شنبه 15 اردیبهشت 1397 | 10:07 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

 

روز شادی ..باباقر.536

جهان مدتی طولانیست

در تاریکی فرو رفته

و حال امشب

شب تولد نور...

ستاره ها رقص کنان در آسمان شب

تا زمانی که نور روشنی ساطع شود

فرشتگان ستاره های شب را

یک به یک

خواهند چید.

آری

شب تاریک خواهد رفت

صبحگاهان شکوفه میزند

و همان لحظه

خارها به گلهای یاس

مریم

وشقایق

تبدیل خواهند شد

و زمین را لبخند باران خواهند کرد

هم اکنون

نور انسانیت

وجدان

رهایی و آزادی

ناگهان روشن میشود

نغمه ها سرود شیرین آزادی سر میدهند

پای کوبان

رقص کنان

هل هله زنان.

دلهای شاد

ترانه رهایی میخوانند

چرا که شب تاریک

جایش را به صبح روشن داده

نور خورشید و

قدرت شکوفه ها

حالا بیشتر نمایان میشود

روزهای شاد دبگر

یکی پس از دیگری

در جریان است

#م_ب_انصاری_دزفولیتاریخ : جمعه 14 اردیبهشت 1397 | 07:08 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

دریا
خروش دریارا گوش کن
چه نجوایی دارد دربسترخویش
خروشان و می گوید
:
ای مرداب
تا سکوت برجاست
تا بی حرکتی برپا است

کشتی عشق به ساحل امن
نخواهد رسید
       
#م_ب_انصاری_دزفولی

تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 | 05:18 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 | 05:16 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

سلام
صبح یعنی
طلوع یک زندگی دیگراست
 طلوع عشق
طلوع دوست داشتن
پس بلند شو و شروع کن
زندگی را با عشق
با دوست داشتن
ای رفیق  
#م_ب_انصاری_دزفولی


تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 | 05:12 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

واقعیت وحقیقت
وجود جهان هستی واقعیت است ،
بودن جهان واقعیت است
پس بودن واقعیت است
آنچه که (چه ماباشیم .چه ما نباشیم)
درهستی جهان  وجود دارد واقعیت استپس جهان خیالی نیست وجود جهان یک واقعیت است وجود جهان همیشه با نظم و قوانین حاکم است
انسان تنها موجودی میباشد که می تواند (با خصوصیاتی وابزاری که برای شناخت دارد) جهان و اقعیت های انرا شناسایی کند،
حقیقت
حقیقت برداشت هر انسان از واقعیت یک شناخت است که حقیقت نام دارد
پس آنچه همیشه هست واقعیت است آنچه هر انسان از واقعیت برداشت می کند حقیقت است
پس بودن واقعیت است وبرداشت ما از بودن حقیقت است، چون براساس معیارها وملاک هاواحساس هایی که داریم از واقعیت که دارد جهان بود را میشناسد به این شناخت می گویند حقیقت


واقعیت را از زاویه های مختلف نگاه کردن برداشت های مختلف بوجود می آوردکه آن حقیقت است
هر انسانی با هوشی و آگاهی ومعیاری  که داردجهان پیرامون خودرا طوری شناسایی می کندکه این شناخت را حقیقت گویند
حقیقت   به آگاهی ومنافع وتعصبات انسانها بستگی داردممکن است حقیقت از دید من باحقیقت ازدید دیگری یکی نباشد
مثلا در فیلم زیر که یکی با تفنگ کشته می شود این حقیقتی است که ما تصور میکنیم ولی واقعیت آن است که کسی کشته نشده
ولی  در  جهان هستی حقیقت واقعی روند خودرابسوی واقعیت طی خواهد کردپس حقیقت پدیده ای است که با واقعیت کل جهان هستی همراه خواهد شد چون حقیقت با واقعیت هیچ تضاد وتناقصی ندارد
حق وحقیقت .حقیقت بیان حسی افراد است
از این جهت در هر انسانی مطابق منافع خود تعریف خاصی داردبا عینک منافع خود واقعیت را می بیند وحقیقت را بیان می کند
حقیقتی که با واقعیت جهان هستی مطابقت دارد حقیقت  واقعی گفته می شود

پایان
#م_ب_انصاری_دزفولی


تاریخ : سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 | 06:24 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 | 08:29 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 | 08:27 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

فریادهای باباباقر... 195
 ای خدا   
وقتی دستی برای گرفتن نیست  
وقتی پایی برای قدم زدن نیست
وقتی دلی برای عاشق شدن نیست
وقتی نگاهی برای به هم دوختن نیست
وقتی یاری برای باهم بودن نیست
دگر شوری ،هیجانی
 سوزی ،امیدی
دردل نیست
دگر همه جا دلگیر وسرداست
 زندگی کردن پر از درداست
ای خدا
کو؟
امیدی
مددی
شوری
شرری
عشق دگری؟؟

#م_ب_انصاری_دزفولی


تاریخ : دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 | 09:55 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 | 09:52 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

تعداد کل صفحات : 28 ::      1   2   3   4   5   6   7   ...