تاریخ : سه شنبه 28 دی 1395 | 05:29 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 26 دی 1395 | 09:27 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 26 دی 1395 | 09:26 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

 رویای_دل.باباباقر503

در خزان امسال
پیچک عشق تو
گِرد خانه ی دل،
خانه ی دل،
در پیچک تو زندانی است
دست هایش بسته
درب ها ،پنجره ها یش بسته
من ودل در حصار پیچک زندانی،
دلم
وجودم
روحم
درپیچک عشقت تسخیرشده
دل
باکش اززندان و زندگی و مرگ نبود
بوی گل سرخ تو را
پیدا کرده
آخر این دل
پیچک احساسش
در تب عشق تو هر جا پیچید
تا بلندای زمان
تا سکوت مکان
وفریاد کنان
نغمه عشق تو را سر می داد
که
بهارم این جاست
همه جایم اینجاست
دل وجانم اینجاست

#م_ب_انصاری_دزفولیتاریخ : شنبه 25 دی 1395 | 11:45 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

ای یار من

با دل من وفا مکن، ای یار کم جفا مکن
این دل زخم خورده را رها بکن دوا مکن

چاره ی بی قراری ام هست نگاه مست تو
سوی من آی ای صنم جور بکن خطا مکن

          م ب انصاری دزفولی


تاریخ : پنجشنبه 23 دی 1395 | 06:25 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
                         
ناز عشق..باباباقر502
گفتا که بشکنم من ، جام میِ شما را
گفتم تو بشکن این جام ،من سر دهم جفا را
گفتا که غمزه هایم ، شد رهزن دل تو
گفتم بیا رها کن ،هم ناز و هم ادا را
گفتا به ناز و غمزه، دیوانه یا که مستی
گفتم نگاه  چشمت ، جادو نموده ما را
گفتا که در چه فکری ،این  عاشقی رها کن
گفتم بیا به پیشم ، پایان ده این عزا را
گفتا بهای یاران ، اشکست همچو باران
گفتم اعوذ باللله، این باده ی بلا را
گفتا رها نما تو ، چون موسی این عصا را
گفتم دویدم عمری  ، این مروه و صفا را
30/9/1395
 م ب انصاری دزفولی


تاریخ : شنبه 18 دی 1395 | 09:16 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

درد دل گور خواب..باباباقر 501
دلم از غم گشته سیراب
دلم از بیکسی گشته بی تاب
دلم زخمش خونین وعمیق است
همش بی تاب با بدبختی رفیق است
همش می نالم ومی سوزم از غم
همش آهم همش دردم همش غم
همه داراییم یک کهنه لباس است
همه شام شبم اشک جبین است
همش سرگردانم اندر بیابان
همش از سوز وسرما میدهم جان
همیشه جای خوابم گور بوده
همیشه در کنارم مار بوده
مانند مورچه ها زیر خاکم
مانند مرده ها در سکوتم

م ب انصاری دزفولی
تاریخ : چهارشنبه 15 دی 1395 | 04:48 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : سه شنبه 14 دی 1395 | 07:57 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 12 دی 1395 | 08:09 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : شنبه 11 دی 1395 | 06:19 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : جمعه 10 دی 1395 | 08:09 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 5 دی 1395 | 09:39 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
   
 ای یار.. عارفانه های باباباقر
چشم های خمار تو
نه حساب است که فراموش شود
نه چراغی است که خاموش شود
مانند
جام بلوری است
دریای نوری است
خمر شراب نا بی ست
که هر چه بماند
مستی آن بیشتر میشود
پس مستم کن
درهستی خود
ای عشق من
ای خدای من
دزفولی م ب انصاری


تاریخ : پنجشنبه 2 دی 1395 | 09:38 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : چهارشنبه 1 دی 1395 | 01:06 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


زمستان است ..بابابافر499

امشب. شب یلدا

آغاز زمستان است

فصل

یخ و یخبندان است

درختان درخواب زمستانند

                              زیرا .تسلیم زمستانند

شیرها

ببرها

درکوه و دشت سرگردانند

                               زیرا.نه تسلیم زمستانند

در جنگ با سرمای سوزانند

فاصله هاسرداست

                   نفس ها درسینه پنهان است

                                 زمستان است زمستان است

بیا یاران

به پاکنیم آتش را.

             گرم کنیم دل هارا

                        محفل هارا

                                 خاطره هارا

عشق ها را

زیرا آغاز

زمستان است ،زمستان است

امید،

 در دل ها جوشان است

خروشان است

امیدبه بشارت

 بهاری دیگر

سبزاری دیگر

بلبلان عاشق وگلزاری دیگر

       م  ب انصاری دزفولیتاریخ : دوشنبه 29 آذر 1395 | 01:52 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

نترسید ..///.باباباقر291
ازشب نترسید.
حتی ازشب یلدا.
که طولانی ترین شب است.
زیرا خورشید تا بناک .
دراولین طلوع خود .
ثابت خواهد کرد.
که طولاترین شب.
بااولین درخشش نور به پایان خواهد رسید .
وبه ما خواهد گفت
نترسید..
شب رفتنی است
حتی اگرشب یلدا باشد
م ب انصاری دزفولی


تاریخ : چهارشنبه 17 آذر 1395 | 08:06 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

فدای یار.غزل عرفانی باباباقر///498

توبه شکستم به دلم یارما

میل تو گشتم به جامی دلا

این دل من شاد بود جان من

عشق تو در دل بود بس سزا

عشق ترا شاکر وبس بنده ام

تا که فلک هست کنم من ثنا

یارچو آمد به سراغم خدا

خنده بیامد لب و خانه را

چون بکنم نوکری یار خود

پادشهم ..پادشهم ....پادشا

 باز خوشا یار به برم آمده

می کندم شاد که نو گشته باز

هر چه بفرمودِهمان می کنم

 من به فدای قدم و خاک پا

گردش ایام به کامت شود

باقر دل شاد شوی بی بلا

م ب انصاری دزفولی تاریخ : دوشنبه 15 آذر 1395 | 08:50 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

ما معلولیم ..باباباقر497
گرچه یک عضو نداریم
با کوشش واراده
عضو های دگر می سازیم
با عضو  های تازه
به کمبو دها می تازیم
  زندگی را نبازیم
م ب انصاری دزفولی دو برادر معلول که در خرمشهر مكانیكى می كنن ولی دزدی و رانت و... ندارن


تاریخ : سه شنبه 9 آذر 1395 | 05:16 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

              

تیروکمانی...باباباقر497

چو به مژگان تو دیدم، نگه تیر و کمان را

عهد بستم که به نگاهت، بدهم ملک و جهان را

چو ز مینای جمالت ،دو سه جامم بچشاندم

که می ناز جمالت، ز دلم برده غمان را

همه ی روز بکوشم، همه شب ها به تقلا

به خرابات نشستم چه کنم دور زمان را

نکشی غیب که آهی، شکند کون ومکان را

که به خلوتگه عشقت، ندهند راه خسان را

تو مکانی تو زمانی تو امیدی همه جانی

همه از رای تو دیدم به جهان امن و امان را

چه کنم رخ بنمایی که توخود کل جهانی

مکنم قهر به خشمی، تو که لطفی همگان را

ز تو در سوز و گدازم ، زتو در شیب و فرازم

تو همان آتش عشقی ،كه گدازد دل و جان را

چو گل  سبزه دمیدی ، به بهاران تو رسیدی

همه شادی همه رز را ،تو نشانی گلستان را

غم تو گشته به جانم چو تبی بر تن زارم

دل بی حوصلهء من چه کنم خوابِ گران را

باقرست مرغ غزلخوان به شبستان سرایت

بنشسته به خیالت که شود صبح زمان را

م ب انصاری درفولی

تاریخ : دوشنبه 1 آذر 1395 | 08:24 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

 

رنج عشق..عارفانه باباباقر496

رنجهایی بکشم تا تو که رسوا بشوی

تا بدین راه تو هم تارک دنیا بشوی

آه من گرچه ندارد اثری بر دل تو

می کشم  آه که توهم واقف سودا بشوی

دل به دریا زده ام ، کار دلم یکسره شد

کاش یکبار تو هم عاشق و شیدا بشوی

نظری بر من و این حال خرابم بنگر

رحم آید به منو، عشق شناسا بشوی

برق چشمان تو سوزانده دل و هم جگرم

درد من را تو ببینی و تسلا بشوی

چهره در هم مکش و ناز بکن بهر خدا

ناز کن بلکه به جان ساز نکیسابشوی

گرچه راندی تو مرا خوارشدم درهمه جا

ناله کردم که توهم عاشق وتنها بشوی

دل سرمست خودم را بسپارم بر باد

اگرم دردل من مسکن وماوا بشوی

دو دلم کردی و رفتی چه کنم با هوست

وای بر من تو اگر عامل اغوا بشوی

کاش در شام فراق مونس باقر بشوی

بکنم معجزهء عشق که رویا بشوی

10/8/95

  دزفولی م ب انصاریتاریخ : یکشنبه 23 آبان 1395 | 06:40 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

               

دل منزل یار..عاشقانه وعارفانه های.باباباقر495

زلف پریشان مکن ،این دل ما خون مکن

در دل دیوانه ام ، هیچ ندانی چه هاست

 

شب به سحر منتطر،دیده به ره منتظر

آمدنت جان من، در شب بی انتهاست

 

دل همه بیتاب شد , یار چو دیدار شد

ای دل و جانم فدات، دیدن تو کیمیاست

 

شاد بمان ای دلا ، خانه ی یارم تویی

یارچو در نزد توست ،دوری منزل کجاست؟

 

آن رخ زیـــبای تـو، این هــوس خـــام مــن

هرچه بگویم کم است، هر چه بگویی رواست

 

وه که چه نیکو بود،صورت دیدارتو

گرچه پر از عشوه ست، لیک بسی  با وفاست

 

یار دل آزار من، دلبر و دلدار من

از دم روز ازل ، چشم به ره پابه پاست

 

عاقبت عشق او ،ورطه ی نابودی است

هر که در این ورطه رفت، سعی نمودن خطاست

 

غیب شدش ناگهان ،گرچه رخش چون رزاست

شعله به جانم مزن ،یار کشی که رواست

10/8/1395          

  دزفولی م ب انصاریتاریخ : یکشنبه 16 آبان 1395 | 07:31 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

              

ساعت زمان ..باباباقر399

ای ساعت ،

 تیک تیک تو

تاب تاب قلب من است

ای ساعت زمان

پر شتاب نرو

اینجا زمان معنی ندارد

دل مرا سال هاست بکجا میبری ؟

من

خسته ام خسته

زیرا

دنیا پوچ شده

آرزوها

سرابی بیش نیست

مهتابت بی نور شده

زمین تاریک شده

خاک برسرش

پراز گور شده

دلها تنگ شده

شمع ها اشک میریزند

پروانه ها می سوزند

پرستوها کوچ می کنند

ای ساعت زمان

تاکی دویدن

کمی آهسته تر

تا دنیا از بالای سرم رد شود

بعد

ببر دلم را

 در گوشه ی آسمانی دیگر

زمینی دیگر

زمینی که آسمانش آبی باشد

زمینی که تیک تیک زمان را درک کنند

زمینی که دل ها معنی عشق را بفهمند

پروانه هایش عاشقانه

دور شمع بگردن

زمینی که پرستوهایش عاشق شوند

مهتابش بتابد

 تاصبحی دیگر

تاسپیدمی دیگر

و نوید روزهای شاد دیگر

م ب انصاری دزفولیتاریخ : جمعه 14 آبان 1395 | 04:58 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

         

چشم یار...عارفان باباباقر..494

دوچشمانش نگار من عیان کرد

مرا خونین دلی چون ارغوان کرد

همان روزی که دیدم چشم یارم
دل او تیر عشقی در کمان کرد

شدم عاشق به چشمان خمارش
اسیرم کردو بی تاب و توان کرد

تب عشقش مرا خوار زمان کرد
بدون عشق چه کاری میتوان کرد

Top of Form

به چشمانت طلوع دیگری هست
که دل را وارد این کهکشان کرد

ندیدم من کسی ایمن ز چشمش
به چشمش عالمی آتش فشان کرد

عزیزدل تو ای شیرین جانم
که عشقت این دلم را بی امان کرد

غم عشقت به باقر آنچنان کرد

که مرغ خسته را بی آشیان کرد

        م ب انصاری دزفولیتاریخ : یکشنبه 9 آبان 1395 | 08:08 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
               
دلم.باباباقر447
دلم یک روز بارانی می خواهد
بارانی سیل آسا
تابشوید
گناه ها ی ماگنهکاران را
تابشوید
غصه ها وغم های دلهارا
تابشوید
تعصب های بیجا را
دلم دریا می خواهد
دریایی پر از طوفان
 پر ازا مواج طوفان زا
دلم یک یار می خواهد
 یاری که بامن باشد
تا آخر راه
تا ساحل
در این دریا
دلم یک باغ می خواهد
باغی پرلاله
پرازبوی خوش نارنج وبابونه
پر از بوی گل یاس
دلم مهتاب میخواهد
مهتابی که
شب را تاطلوع خورشید
روشن نگهدارد
تاصبح پیدا شود
صبحی
شاد
 پراز عشق  
پر ازمهربانی ها
شادی ها
                                م ب انصاری دزفولی


تاریخ : سه شنبه 4 آبان 1395 | 07:09 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

یعقوت دلم... عارفانی عشقی بابابافر493

یعقوب توام پس بفرست بوی تنت را

سجاده کنم پهن همه ی پیرهنت را

هرشب به خیالت ،روم عالم رویا
برگنبد دوار ، شنیدم سخنت را

من آمده ام ، حسرت دیدار تو دارم

یک دم بگشا درب بهشت عدنت را

بوسه بزنم هر قدم از خاک رهت را

بر چشم دلم شاد بکن  آمدنت را

درچشم خمارت غزلی گشته نهفته
شاید بسراید  غم دیرین کهنت را

دلخوش از آنم که ببوسم دهنت را

با دل چه بگویم به خدا نبودنت را

خواهی که شوم مست بده جام پیاپی

از مستی تو  مست کنم انجمنت را

یعقوب دلم کور شده ای یار کجایی

ترسم که بمیرم و نبینم چمنت را

پاشیده ام برتن خود ، بوی بدنت را

باقر چو ببوسم لب شیرین شکنت را

   م ب انصاری دزفولیتاریخ : یکشنبه 2 آبان 1395 | 09:02 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

فریادهای باباباقر
خطرناک ترین انسان ها، انسانی هایی هستند که تعصب و اعتقاداتش بیشتراز فهم وشعورش باشد.


تاریخ : شنبه 1 آبان 1395 | 09:31 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

     
فریادهای باباباقر

حقیقت ، غنچه ایست که درشرایط مناسب شکوفا خواهد شدوحق پوشان را رسوا خواهد کرد
     م ب انصاری


تاریخ : چهارشنبه 28 مهر 1395 | 07:59 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
   
انسان های بی هدف انسان های بیهوده ای هستند که دردنیا سرگردانند.
     م ب انصاری دزفولی


تاریخ : سه شنبه 27 مهر 1395 | 09:18 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

        

دمی با یار..عارفانه باباباقر492

دمی خلوت به دامانت رمیدن  

بگیرم کام دل از با توبودن

چه خوش باشد تو رامن ناز کردن

تونازم را به جان و دل خریدن

شبی باشد شب مهتاب وزیبا

درآغوش من وناز ت کشیدن

ز من بوسیدن و لب ها گزیدن

  زتو بگرفتن وباهم  مکیدن

من امشب مستم از دیدار یارم

نمیخواهم به بستر آرمیدن

چه زیبا لحظه ای باشد خدایا

گلی ازخاک بوستان تو چیدن

تماشای نگار و هم نشینی

مرا خوشتر بود از خوا بیدن

میان بستر عشقت خزیدن

و با پروانه ی یادت پریدن

م ب انصاری دزفولیتاریخ : یکشنبه 25 مهر 1395 | 05:15 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

              

مست نگاهت..//.باباباقر..491

من که نهاده ام سر، اینجا بر آستانت

آری همین نشانی است ، از عشق جاودانت

یکدم نگاه چشمت، برجان من بیفتد

چشمک بزن تویارا، از گل بنِ نگاهت

دانی که سخت باشد، بی توکه من بمانم

رفتم که تا نگویی، رو جمع بکن دکانت

فرهاد مرا صدا کن، تا جان دهم به پایت

شیرین تومنم من.مستم کند صدایت

ای دلبر عزیزم ، شد سینه پاره پاره

آتش بزن به یکدم، بر حال  عاشقانت

ساقی بده توجامی، از نرگس خمارت

سرگشته ای حقیرم ،  مستم من از نگاهت

ما مبتلای به عشقیم ،ای یار آسمانی

بر ما بتاب هرشب، با نور مه فشانت

جورت روا نباشد، ای ماه زندگانی               

نورشبم توهستی ،هستم شب چوتارت

گلواژه های جانم، بی تاب و مست گردد

تا بشنود چو شیرین ، آن آره ی زبانت

ما را خجل مفرما، جان ودلم تو هستی

هر جمله ای بگویی، شهدی ست ازدهانت

در آسمان آبی، دنیا به  رنگ عشق است

خوش باشد آسمانت، آن سوی آستانت

شاید گلی شو م من، بر بوستان رویت

تا بوسه ای بچینم، از غنچه ی لبانت

 

م ب انصاریتاریخ : دوشنبه 12 مهر 1395 | 01:12 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

تعداد کل صفحات : 23 ::      1   2   3   4   5   6   7   ...  

  • paper | آنکولوژی | اخبار وب