تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1397 | 06:23 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1397 | 06:22 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1397 | 06:21 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1397 | 06:18 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1397 | 06:17 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : دوشنبه 28 خرداد 1397 | 01:18 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : دوشنبه 28 خرداد 1397 | 11:29 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 27 خرداد 1397 | 11:50 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 27 خرداد 1397 | 11:48 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 27 خرداد 1397 | 11:43 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : سه شنبه 22 خرداد 1397 | 09:59 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : دوشنبه 21 خرداد 1397 | 11:44 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : دوشنبه 21 خرداد 1397 | 11:37 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 20 خرداد 1397 | 10:14 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 20 خرداد 1397 | 10:11 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
 
آرزوی آمدن یار
چشمم به در چو خشکید، امید تو نگارا
  در نزد من درآ و  پایان بده عزا را

دیوانه کرده ای دل .دیدار توست مشکل
زنجیر بسته ام دل ، رحمی نما خدا را

ای عاشقان بیایید ، راه دگر بجویید
کاین دام یار شیربن  صید غزال ما را

با غمزه های نازش ، جادو نموده ما را
ویرانه چون دل ما . کردی تو هرکجا را

در این زمانهء ما، عاشق کشی چو رسم است
تا کی به دل عاشق ، تکرار کنیم جفا را

لب را فرو ببندم ، تا تو کنی مدارا
درمانده ام و مفلس .آیا دهی عطا را

دل برده آن نگاهت ، شده اسیر دامت
من مست آن نگاهم ، مژده بده صبا را


با نیم نگاهی از خود، لطفی بده گدا را
من چون شدم خریدار ، آن ناز و آن ادا را

امشب بیا به منزل ، با ما بکن مدا را
تا من به زر نویسیم ،این عاشقان ها را

دل از شروریارم، وز آتشی ز دیرین
باقر گشتِ فسانه، تا پر کند فضا را

#م_ب_انصاری_دزفولیتاریخ : چهارشنبه 16 خرداد 1397 | 12:11 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 13 خرداد 1397 | 11:08 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 13 خرداد 1397 | 09:46 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : شنبه 12 خرداد 1397 | 10:01 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : شنبه 12 خرداد 1397 | 09:57 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

عشق کجاها می برد..عارفانه های باباباقر537

سرگشته ازسودای تو، من را به رویا می برد
این کام وصلت هر شبم، جانم به اغما می برد

رسوا منم شیدا منم، اول تویی  آخر تویی
رسوای شیدای تو ام ، عمرم به یغما می برد

دایم به رویا می روی، با دل چو تنها می شوم
شاید به رویا می روم، جایی که بالا می برد

هرشب به رویا ها ترا،بوسیده ام تا صبحدم
اما به شهد کام تو،  رویا حسد ها می برد

منعم نکن ای یارمن، دل را به نازت داده ام
این دل کنون ازمستیت، جامی زمینا می برد

هر پیچش گیسوی تو، صبر از دل ما می برد
مستی بیاراز بهر ما ،  هوشم کجا ها می برد

#م_ب_انصاری_دزفولی.10/3 96


تاریخ : جمعه 11 خرداد 1397 | 07:12 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : دوشنبه 7 خرداد 1397 | 07:08 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : دوشنبه 7 خرداد 1397 | 07:06 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : دوشنبه 7 خرداد 1397 | 07:03 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : دوشنبه 7 خرداد 1397 | 07:01 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : دوشنبه 7 خرداد 1397 | 06:59 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : دوشنبه 7 خرداد 1397 | 06:53 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 6 خرداد 1397 | 04:39 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : شنبه 5 خرداد 1397 | 02:02 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
شهر بهاران... باباباقر  
ای دوست
هزاران فرسنگ باقیست هنوز
تا رسیدن به شهر بهاران
گذر باید کرد
از این جاده های تاریک و پر پیچ و خم وناصاف
گذر باید کرد
از جاده های پر از برف و طوفان و تگرگ،
درشب سرد و سکوت وظلمتزا
گذر باید کرد
از جاده های پر از گرگ و درنده  وحشی،
گذر باید کرد،
باید رفت
تا به مقصود رسید
زمان و مکان سر جنگ دارد باما
حرکتی باید کرد
جاده ها را زیر پا باید گذاشت
زیرا چاره ای نیست
توقف با مرگ همسان است اینجا
روزها و شبها باید رفت
رد شد از  موج طوفان دریاها
ازصحرا ها ،دشت ها
کوه ها ، جنگل ها
روزها و شبها باید رفت
تا به رسیم
به شهر عشق و رهایی
به شهر دوستی و یک رنگی
به شهر بهاران
#م_ب_انصاری_دزفولی


تاریخ : شنبه 5 خرداد 1397 | 09:05 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

تعداد کل صفحات : 29 ::      1   2   3   4   5   6   7   ...  

  • paper | آنکولوژی | اخبار وب