فریادهای باباباقر
خطرناک ترین انسان ها، انسانی هایی هستند که تعصب و اعتقاداتش بیشتراز فهم وشعورش باشد.


تاریخ : شنبه 1 آبان 1395 | 09:31 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

     
فریادهای باباباقر

حقیقت ، غنچه ایست که درشرایط مناسب شکوفا خواهد شدوحق پوشان را رسوا خواهد کرد
     م ب انصاری


تاریخ : چهارشنبه 28 مهر 1395 | 07:59 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
   
انسان های بی هدف انسان های بیهوده ای هستند که دردنیا سرگردانند.
     م ب انصاری دزفولی


تاریخ : سه شنبه 27 مهر 1395 | 09:18 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

        

دمی با یار..عارفانه باباباقر492

دمی خلوت به دامانت رمیدن  

بگیرم کام دل از با توبودن

چه خوش باشد تو رامن ناز کردن

تونازم را به جان و دل خریدن

شبی باشد شب مهتاب وزیبا

درآغوش من وناز ت کشیدن

ز من بوسیدن و لب ها گزیدن

  زتو بگرفتن وباهم  مکیدن

من امشب مستم از دیدار یارم

نمیخواهم به بستر آرمیدن

چه زیبا لحظه ای باشد خدایا

گلی ازخاک بوستان تو چیدن

تماشای نگار و هم نشینی

مرا خوشتر بود از خوا بیدن

میان بستر عشقت خزیدن

و با پروانه ی یادت پریدن

م ب انصاری دزفولیتاریخ : یکشنبه 25 مهر 1395 | 05:15 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

              

مست نگاهت..//.باباباقر..491

من که نهاده ام سر، اینجا بر آستانت

آری همین نشانی است ، از عشق جاودانت

یکدم نگاه چشمت، برجان من بیفتد

چشمک بزن تویارا، از گل بنِ نگاهت

دانی که سخت باشد، بی توکه من بمانم

رفتم که تا نگویی، رو جمع بکن دکانت

فرهاد مرا صدا کن، تا جان دهم به پایت

شیرین تومنم من.مستم کند صدایت

ای دلبر عزیزم ، شد سینه پاره پاره

آتش بزن به یکدم، بر حال  عاشقانت

ساقی بده توجامی، از نرگس خمارت

سرگشته ای حقیرم ،  مستم من از نگاهت

ما مبتلای به عشقیم ،ای یار آسمانی

بر ما بتاب هرشب، با نور مه فشانت

جورت روا نباشد، ای ماه زندگانی               

نورشبم توهستی ،هستم شب چوتارت

گلواژه های جانم، بی تاب و مست گردد

تا بشنود چو شیرین ، آن آره ی زبانت

ما را خجل مفرما، جان ودلم تو هستی

هر جمله ای بگویی، شهدی ست ازدهانت

در آسمان آبی، دنیا به  رنگ عشق است

خوش باشد آسمانت، آن سوی آستانت

شاید گلی شو م من، بر بوستان رویت

تا بوسه ای بچینم، از غنچه ی لبانت

 

م ب انصاریتاریخ : دوشنبه 12 مهر 1395 | 01:12 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

 

داستان کربلا.... یاحسین///2

داستان کربلا درقلب ماست.

                  زین جهت دل دائما دارالبلاست

چشم دل خواهم که آرم بهراو  

 داستان  نینوا  را  روبه رو

گوش دل خواهم که داند راز دل

تابگویم شرح پر آواز دل

قلب چون گردد پاک ،اززشت وکین

آن زمان دارد تب وشور حسین

عشق غیراز جلوه معشوق نیست

عشق بی نور رخ معشوق نیست                  

منطق عاشق زمنطق ها جداست

درمقام عشق هربرهان خطاست

منطق عشق است هان دل گوش کن

چون سراسر عشق بُد در کربلا

عشق هم باید دهد شرح بلا

وزخُم مستان بیاو نوش کن               

این نه مدح من بود، مدح ولی است

                چونکه در وصف حسین بن علی است.

پدر بزرگوارم آیت الله حاج شیخ ابوالحسن انصاریتاریخ : یکشنبه 11 مهر 1395 | 10:16 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

 

دوبیتی های عاشورایی بابابافر.. 236

ای حسین(  ع ) 

خون است جهان ز دست نامردی ها

آشوب بپاست  غروب   یکرنگی ها
خورشید   برفت و  آسمان ابری شد
خون می چکد از ابرزبی رحمی ها

                             م ب انصاری دزفولی

تاریخ : شنبه 10 مهر 1395 | 08:38 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

                       

علی (ع)

ذکر خوبان همه دم نام فروزان علی است

عشق مردان ره، وادی دل جان علی است

روح اسلام و دل ومعنی ایمان باشد

شوق عشاق جهان جمله بجانان علی است

خم وخمخانه وساقی وصفای نیکان

صورت نور دهِ طلعت تابان علی است

جمله افلاک وسموات ونجوم ومه ومهر

روزوشب مست می از چهر ه خندان علی است

نعمت جنت وشیر وعسل وخمر ظهور

آب کوثر همه از رحمت باران علی است

شیر مردان ره عشق ونهنگان بحار

درگه معرفت از جمله ی طفلان علی است

رهنمایی به ره وادی توحیدو فنا

این همه درس وتعلیم ز دبستان علی است

ابرو بادو مه وخورشید وفلک وآذروخاک

این عناصرهمه سرگشته وحیران علی است

آنکه در درگه اوهمچو گدای مسکین

بر سرخاک فِتَد جمله ایران علی است

دامن عقل وخرد داده زدست ومخمور

اوهمه لطف که دیده است ز احسان علی

 

                             انصاری دزفولیتاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1395 | 04:48 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

                 

می خواهم..غزل های عارفانه باباباقر 480

دلم تنهاست من شمعی، برای خانه می خواهم
برای خانه ی عشقم، دل پروانه می خواهم

نشان راه وصلت را ،من از بیگانه می پرسم

صبوری یا تحمل بر دل دیوانه می خواهم

بیا که آتش عشقت ، به سوخت آشیانم را

خداوندا کمی رحمت، به این ویرانه می خواهم

دلم کرده هوای تو ،تورا دردانه می خواهم

به کنج خلوت وبی مانع میخانه می خواهم

بغل وا کرده ام سویت، فتادم دام آغوشت
برای کنج تنها یی دلی شوقانه می خواهم

تومست کردی دل مارا، مکان و لانه می خواهم

نمی دانم چه گویم  ، تورا مستانه می خواهم

ز مستی چشم مستت،من بی می  شوم سرمست

زنعماتت فقط عشق تورا رندانه می خواهم..

برای غمگساری ساغری شاهانه می خواهم

بیا واکن بغل ،من بوسه ای سوزانه میخواهم

نگاه مست تو مستی فزوند بر دل مستم

 که من زان لعل شیرینت کمی پیمانه میخواهم

به  معراج  ار شود  باقر،بتی    سیمین   لقا    بیند

که  من  در  شوق  دیدارش،غزل  جانانه  می خواهم

 

                م ب انصاری دزفولی

 تاریخ : شنبه 27 شهریور 1395 | 06:16 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
               
شوردل...غزل عارفانه باباباقر489
عشق ، مرا ورد زبان می کند
در سر بازار عیان می کند
غمزه ی او را چه کنم جان من؟
درد مرا وه ! چه  فزان می کند
هر نفسم بوی تورامی دهد
شهد به کامم  خوران می کند
محرم اسرار بیان می کند
باد بهار است چه سان می کند
ساقی من گرچه شده یارمن
چشم و دلم را نگران میکند
ابروی چشمش چه کمان می کند
تیر زکمان بر دل وجان می کند
باز کنید چهره ی یارم که عشق
کرنش بر خوش صفتان میکند
زخم به دل بین که  چه سان میكند
در دل باقرفوران می کند!
                  م ب انصاری دزفولی


تاریخ : یکشنبه 21 شهریور 1395 | 03:35 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
           
پندهای عاشقانه ی باباباقر...//....230
ای عاشقان
یک لحظه ز عشق یار،   دوری
یک لحظه ز کوی یار ،   دوری
یک لحظه  زچشم یا ر ، دوری
یک لحظه ز یاد  یار ،    دوری
یک لحظه ز دام  یار  ،  دوری
یک لحظه  زجور  یار،   دوری
یک لحظه ز  تیر یار ،  دوری
درمکتب عاشقان ..  
 حرام  است  ، حرام است
 حرام است  ..حرام
              م ب انصاری دزفولی


تاریخ : جمعه 19 شهریور 1395 | 08:35 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

          

ادامه دوبیتی عاشقانه(عارفانه)  باباباقر/// 487

5

دلا موهم ز تنهایی چُنونم

که احوال خوش از بد را ندونم

بیو بین چو خسی اندر خسونم

مریضُم سوی دارو مو دَووُنم

    

6

بُود هر دم اِسمِت ذکر زبونم

به تكبیر و سجود و در اَذونم

نمازی موبخونُم سوی چشمات

که کعبه ی مونی ابرو کَمونُم

7

ببین كَز هِجرِ  یارِ مهربونم

خِجِل شد پیش چشمت دیدگونم

بِیو پیشوم که چشمونتَ  بِبینُم

کنی توبا نگاهت بی امونم

8

خداوندا تو بِین ساز زبونُم

حقیری پست در این زمونُم

سرود داغ عشقش را شنیدُم

دمادم دل به سازد بی امونُم

    م ب انصاری دزفولیتاریخ : سه شنبه 16 شهریور 1395 | 07:29 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
                         

چند دوبیتی عاشقانه(عارفانه) از باباباقر486

باباباقر1

سلام از راه دور روح وروونُم

تو هستی درمیان قلب وجونُم

عزیزِجونُمی بی تو مو هیچُم

ولی درد نبودت را نه دونُم

 

باباباقر2

اگر تو ساربونی جونِ جونِم

بدون مو مانده از این کاروونم

بیو دستُم بگیر مو ناتوونُم

تماشا مَکنُم مُردُم، کَسونُم

 

باباباقر3

بِدون از دوریت بَندَ زبونم

بیا پیشُم که بی  تومو نمونُم

به عشقت اُمَدُم بر خاک دنیا

زعشقت مو به دل آتش فشونم

 

باباباقر4

بلای جونُمی  بَحرِ جنونُم

عزیزم تو شدی دشمن به جونُم

شدی از بی کسی وِردِ زبونُم

مونَ  بی کس تو کردی جون جونُم


          م ب انصاری دزفولی
تاریخ : یکشنبه 14 شهریور 1395 | 04:39 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
                  
باش    ..  باباباقر  207
ثابت بودن برروی دریا،  
  ، تسلیم شدن به حرکت موج هاست
پس

 چون بادو طوفان باش
گر روی دریایی

چون چشمه جوشان باش
گر راهی دریایی

چون رود خروشان باش
گر جاری دریایی

چون  درفروزان باش
گر داخل دریایی
             م ب انصاری دزفولی


تاریخ : چهارشنبه 10 شهریور 1395 | 05:59 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
        

یار من...غزل های عارفانه باباباقر485
ترا ای یار زیبایم ،یکی یک دانه می خواهم
ترا می خواهم ای یارم ، چه بی صبرانه می خواهم

درود من نثار تو، که هستی جان جانانم
بیا ای یار شیرینم، مِی مستانه می خواهم

بیا بگشا تو آغوشت، كه امشب خواب من بردی

در آغوشم بگیر امشب،كه من افسانه میخواهم

من آن عشق بیتابت، بسی رندانه می خواهم
بده یک بوسهء نابی، که من بیعانه می خواهم

بیا ای ساقی هرشب، دوسه جامم پیاپی ده
که مستی شب خودرا،ازین میخانه می خواهم.

بیا امشب عزیز من ، منی دیوانه می خواهم
تو تنها عشق من هستی ،تورا جانانه می خواهم

                     م ب انصاری دزفولی

 تاریخ : یکشنبه 7 شهریور 1395 | 07:45 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
                                       
ترانه عاشقا نه  .. باباباقر281

حلالم کن زراه دور

اگراز هم دگر دوریم
اگربا گریه دل شادم

حلالم کن که مجبورم

نگوعادت کنم بی تو

که میدونی نمیتونم

که میدونی نفسهامو

که میدونی نگاهامو

که میدونی دنیا مو

به دیدارتومدیونم

حلالم کن زراه دور،

اگراز هم دگر دوریم.

بیا پیشم که میدونی
بدون تو ،من هیچم
من پوچم
میمیرم .
               م ب انصاری دزفولی


تاریخ : جمعه 5 شهریور 1395 | 03:11 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

                      

نصیحت های پدربزرگ.7

 پسرم : یک روزپدری با پسرش در جنگل داشتن باهم قدم میزدن ودرختان پر استقامت جنگل را نگاه می کردن

پسر به پدر گفت ...پدر چرا درختان جنگل خیلی قوی هستند ؟

پدرش گفت: درختان جنگل سختی وتوفان هارا تحمل میکنند و با هر بادی نمی لرزند..ودرسختی ها وطوفان ها زندگی خود را می سازند تاقوی وپایدار بمانند

.پس بدان تادرزندگی سختی وگرفتاری ها را لمس نکرده باشی درس شجاعت را یاد نخواهی گرفت

 پسرعزیزم،

هیچوقت از شکست درزندگی ناامید نشو همیشه کوشش کن ازلحظه ها وشکست ها زندگی دیگری بسازی

تا زندگی را نبازی

م ب انصاری دزفولی

 

 تاریخ : پنجشنبه 4 شهریور 1395 | 08:48 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
                
غریب ..باباباقر390

چه غریب مانده ام من
نه غمی، نه غمگساری

نه دلی ،نه دل سپاری

نه   می  ،نه جام  شرابی

نه شبی ،نه بستر خوابی

نه رهی ،نه رهنمایی
نه به انتظار یاری
نه ز یار یک پیامی!!!!!

چه غریب مانده ام من !!!!

          م ب انصاری دزفولی
تاریخ : چهارشنبه 3 شهریور 1395 | 10:44 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
                
وصل یار...غزل های .///.باباباقر485

من به وصل دلبرم   شور   سراسر  می  شوم
در هوای دیدنش من هم چو شهپر می  شوم

بال پروازی ندارم تا   به   سویش  پر        کشم
تو بیا یارا  که من  با بال و  با    پر    می    شوم

گر  عزیز جان  مرا   بانگی   کند   از    راه    دور
من ورا تا آن سر دنیا     چو      اختر  می شوم

چون تو  همراهم  شوی با حور جنّت  همرهم
من در آغوش  خیالت  مُشک وعنبر  می شوم

گر به خلوتگاه جانم  پا    نهی   من   دلخوشم
من به یاد خاطرت شب ها    منّور    می شوم

مطر ب جانم تویی باسوز  نی    مستم      نما
چون خرابم می کنی بی پا وبی سر می شوم

تو بهار   باقری     باید    گل   افشانی       کنی
چون  گل افشانی  کنی من مست دلبر می شوم

                   م ب انصاری دزفولی


تاریخ : پنجشنبه 28 مرداد 1395 | 08:07 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

 

نظر بکن  ....عارفانه باباباقر.484

در پی جستجوی تو

دوان دوان به سوی تو

آمده ام به کوی تو

دل همه آرزوی تو

               چرا نظر نمی کنی

باهمه گفتگوی تو

دربه درِ سبوی تو

دلم در آرزوی تو

من نگران به سوی تو

         چرا نظر نمی کنی

تمام دل به سوی تو

تاکه رسم به کوی تو

 مِی بخورم ز جوی تو

نمی روم زکوی تو

          چرا نظر نمی کنی

مست شدم ز بوی تو

عاشق ومستِ روی تو

چنگ زدم به موی تو

بوسه برم زروی تو

             چرا نظر نمی کنی

نظر بکن به سوی من

ای هم آرزوی من

تا که شوم فدای تو

جان بدهم به پای تو    

       نظر بکن به سوی من

م ب انصاری دزفولی

95/5/10

 تاریخ : دوشنبه 25 مرداد 1395 | 09:10 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
          
عاشق شدم ..درددل با مادر بزرگ6
دختره به مادربزرگش گفت : عا شق شده ام ولی به کسی نگو
مادربزرگ :دخترم همیشه بدون عشق وحشی تر از اونه که بشه پنهونش کنی!!! ...
هرعاشقی باید اینوبدونه
عاشق شدن
دل شوره داره.دلتنگی داره..دل شکستگی داره.در بدری داره. بیقراری داره.ازخود گذشتن هم داره.
ولی ترس نداره.
          م ب انصاری دزفولی


تاریخ : پنجشنبه 21 مرداد 1395 | 06:22 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

نازنینم،،دوبیتی های عاشقانه باباباقر

نبینم  خسته  وپژمرده  باشی
نبینم  غمگن  وافسرده باشی

الهی  تا  ابد شاداب       باشی
نبینم  تو  زمن  آزرده      باشی

     م ب انصاری دزفولی


تاریخ : شنبه 16 مرداد 1395 | 05:14 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
   
ای یار من ،،،دوبیتی   ..483..///عاشقانه باباباقر

با دل من وفا مکن، ای یار کم جفا مکن
این دل زخم خورده را رها بکن دوا مکن

چاره ی بی قراری ام هست نگاه مست تو
سوی من آی ای صنم جور بکن خطا مکن

          م ب انصاری دزفولی


تاریخ : چهارشنبه 13 مرداد 1395 | 04:08 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

دلتنگی .///.باباباقر482
آه دلم
از دوری تو
ساز نی است
تا نواخته نشود
کسی نمی داند
چقدر سوزان است
چقدر دلگیراست
چقدر دلتنگ است
چقدر پر درداست
بی تو
نازنین من
        م ب انصاری دزفولی

تاریخ : دوشنبه 11 مرداد 1395 | 04:58 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
                   
خفاش وپروانه ...درددل با مادر بزرگ  5
دختر، :مادر بزرگ داره شب میشه چراغ ها را روشن بکنم؟؟؟؟
مادر بزرگ :زودباش روشن بکن..چون اگرتاریک بشه خفاش ها میان داخل و
پروانه ها میرن بیرون
دخترم باید بدانی خفاش ها تاریکی رادوست دارند برای اینکه در تاریکی پرنده های ضعیف را شکار می کنند ومی خورند
ولی پروانه ها نور را دوست دارند تا عاشقانه دور آن بگردن وعاشق شدن را بما یاد دهند

دختر خوبم عجله کن چراغ ها را روشن کن تا رقص عاشقانه پروانه هارا دور نور تماشاکنیم
م.ب انصاری. دزفولی
 

تاریخ : جمعه 8 مرداد 1395 | 04:46 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
                            
عرفانی ..باباباقر .///..197                                             

مست تو

من مست توئم ای عشق ....  مستیت مبارک باد

از عشق توای یارا

دردم همه درمان شد .... تلخم همه شرین شد

زهرم هم حلواشد

من مست توئم ای عشق ....  مستیت مبارک باد

از عشق توای یارا

 کفرم همه ایمان شد .... پایین بود وبالاشد

بیراه من ره شد

من مست توئم ای عشق ....  مستیت مبارک باد

از عشق توای یارا

این دل گلستان شد .... طوفان بودآرام شد

تاریک بود وروشن شد

من مست توئم از عشق ....  مستیت مبارک باد

در عشق توای یارا

عاشق شده ام یارا .....طالب شده ام  یارا

 از جا و مکان رستم   ....دست ازهمه بگسستم

 چون  طلب بالایم

   من مست توئم ای عشق ....  مستیت مبارک باد

                                     م ب انصاری دزفولی


تاریخ : چهارشنبه 6 مرداد 1395 | 04:52 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

              

ترانه های.///. اجتماعی باباباقر481

ای آدما

هیچ آدمی حقیر نیست

بازیچه ی تقدیر نیست

هر آدمی حقیره

بازیچه ی تقدیره

ضعیف وسست وپیره

دیگه داره می میره

ای آشنای هرروز

اگر باهم نباشیم

تسلیم هر قضا شیم

حقیر سرنوشت شیم

آونوقت که می میریم

تو گورستون می خوابیم

زندگی و می بازیم

 م ب انصاری دزفولی

      7 /3 95تاریخ : شنبه 2 مرداد 1395 | 04:48 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
           
آی مردم،،باباباقر
من معلولم
گرچه یک عضو ندارم
با کوشش واراده
عضو های دگر می سازم
با عضوه های تازه
کمبود هامو می سازم
تا زندگیمو نبازم
ای مردم
گرچه معلولیم
ولی دل ما سرزمین عشق است
عشقی پاک
با اراده ا ی آهنین
وبال وپری باز
مثل کبوتر
پرواز می کنیم به سوی کهکشان ها
تا بسازیم
آنسوی کهکشان ها
یک زندگی زیبا

آی مردم
من معلولم
با کار وکوشش
بافکرو با اراده
زندگیمو می سازم
می توانم
می سازم
تا زندگیمو
نبازم
 
  م ب انصاری دزفولیتاریخ : چهارشنبه 30 تیر 1395 | 06:40 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
              
درددل نوه با مادر بزرگ...باباباقر4..
خدا
نوه :مادر بزرگ خدا کیه ؟کجاست ؟
مادر بزرگ : نوه عزیزم من هم نمیدانم خدا کیه ،چیه،ودرکجاست ؟ولی میدانم بی فکران  وبی خردان در آسمان ها دنبال او می گردند ویا در زمین او را جستجو میکنندولی نمیدانندخدا در دل هاقرار دارد
نوه :در کدوم دل ها؟
مادر بزرگ : خدا در دل  هایی نیست که بدی می کنند وخوشبختی خود را درپیچارگی مردم می بینندوروزی ونانشان را درگرسنه نگهداشتن دیگران بدست می آورند.
خدا در دل ها ی پاک انسانهایی قرار دارد که خوشبختی و نانشان را با دیگران تقسیم می کنندودلی بزرگ ومهربان وپر از معرفت دارند؛
پس نوه عزیزم ، دلت را پاک کن از گناه ، دورویی ، وریاکاری تا خدا در دلت جا بگیرد.
                                                              م ب انصاری دزفولیتاریخ : دوشنبه 28 تیر 1395 | 04:05 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
          
دوبیتی های عرفانی باباباقر479
خاک پای در میخانه کنم چشمان را
در رپی راه خرابات دهم ایمان را
رهرو  پیر مغانم دراین کشتی نوح
وقت آن است فدای تو کنم من جان را
             م ب انصاری دزفولی


تاریخ : شنبه 26 تیر 1395 | 07:04 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

تعداد کل صفحات : 22 ::      1   2   3   4   5   6   7   ...  

  • paper | آنکولوژی | اخبار وب