تبلیغات
راز بی کسان-محمدباقر انصاری


ریا وتزویر.اجتماعی .فلسفی. باباباقر 510

برو اى زاهد خود بین ،تو چه دانی که نهان را

بدَر این پرده ی تزویر، که ز ما بُرده امان را

او چنان راهنمایست که ز تردید جدایست

که به دریای یقینش، اثری نیست گمان را

همه دل راه ثنایی، همه جا ذکر خدایی

نه نهانست نه هویدا، چه کنم سیر زمان را

در توبه باز كرده، كه  ببخشد گنهان را

نکند مهر دریغ و، بدهد می همگان را

به كه گویم چه عذابی است، تو شدی حبس، گمان را

ندهد عفو گناهی، تو و این خار وخسان را

 م ب انصاری دزفولیتاریخ : چهارشنبه 20 بهمن 1395 | 08:06 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

 قصه ی عشق
قصه ی
 زندگی است
رهایی است
قصه ی سپیده دم وصبح است
قصه ی مقاومت است

مقاومت درختانی
که ازتحمل عبوس یک زمستان
برگ های زرد خودرا ریخته اند
وبه کمک خاک و ابر وباران و آفتاب
دوباره بهاری دیگرساخته
با برگ های سرسبز
وشکوفه های سبز خویش را به طبیعت داده اند
به کوه  و دشت وصحرا سلامی عاشقانه کرده اند

قصه ی عشق
هوای لطیف صبحگاهی
پرندگان عشق است
که از لانه های خود بیرون میآیند
پرواز کنان می روندو می خوانند
پرواز می کنند فراتر از یقین
بدان سوی آسمان
بدان سوی گمان

قصه ی عشق
سلام جاودانه نسیم سبزی است
در بهار عشق
در صفای دشت
وچراگاه سبز، میش وقوچ وبره هاست

پس به شکر
 این بهار
این رهایی
بودن خودرا
فدای بودن بی کران تو کرده ایم
ای رهایی سر سبز
ای بهار آزادی
ای بهار امید
ای عشق من

#م_ب_انصاری_دزفولی
تاریخ : دوشنبه 18 بهمن 1395 | 10:34 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

 

ای خدا

در این کشتی بی ناخدا و سرگردان

دراین دریای پراز موج طوفان زا

دراین شب تاریک وبی مهتاب وظلمت زا

کجاست راه نجات ؟!!!

کجاست ساحل امید؟!!!

ولی

ای یاران

با امیدی به طلوع

باشجاعت با صبر

با توکل به خدا

وزش باد فرو می ریزیم

موج خواهد خفت

ودریا به سکوت،

اندرین بحر جنون

ما به ساحل امید

 همره آن گل سرخ

به تماشای افق خواهیم رفت

با شجاعت


اندکی صبر باید کردن

محمد باقرانصاری_دزفولیتاریخ : یکشنبه 17 بهمن 1395 | 03:33 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
 
 شب
کجای این شب ظلمت زا
خود گم کرده را
 پیداکنم امشب؟
خود خسته
خودغمگین
خود دلتنگ

خودتنها
شب تاریک
کجا پیدا کنم خودرا؟
مایی نیست

یاری نیست
نوری نیست
 حالی نیست
 شرابی نیست
 چگونه صبح کنم شب را؟
غریب وبیکسم اینجا
پرازدردوغمم اینجا..
خودم را میکشم هر جا
به کی گویم دردم را
غمم را
کجا پیداکنم خودرا؟
 .خدایا.؟؟؟؟
                                                                                                                                                                         
#م_ب_انصاری_دزفولی


تاریخ : چهارشنبه 13 بهمن 1395 | 08:56 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

اهواز ////باباباقر 508
در شهرمن
اهواز
باد
خاک را به لرزه درآورد
وبادبا خاک
طوفانی بپا کرده است
که آواز مرگ را به صدا در آورده
نفس پر خاک
سینه ها پر درد
سکوتی از مرگ
همه جارا فرا گرفته دراهواز
م ب انصاری دزفول


تاریخ : سه شنبه 12 بهمن 1395 | 11:23 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 10 بهمن 1395 | 07:04 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

ترانه_ی_غم.//.باباباقر506

 آتش در تهران
پلاسکو در آتش
شده سوزان
شده ویران
با خاک یکسان
پلاسکو
اولین ساختمان بلند
اولین آسمان خراش ایران
 شده بود پیر فرسوده
دشمنان
نکردن او را درمان
سوخت  در آتش
ازسر ا پا تا جان

مردمان
امداد گرها
آتش نشان ها
عزیزان جان ها
که برای کمک
جانفشانی کردن
زیر ویرانی های
خاک وآتش سوزان،
دادند جان
آه
سینه ها نالان
چشم ها گریان
ر و ز وشب اشکان
در غم از دست دادن
 یاران
همسران
فرزندان
 قهرمانان،
ای میهنم
 ایران
ای جانِ جانان
 دیگر نبینم گریان
دشمنانت نابودو
 خواروسرگردان
مردمانت سرفراز وشادان                                                                                                                                                                                                                            با دل وجان                                                                                                                                                                                                                                  دو باره می  سازند تو را
 ای وطنم      
ای ایران

#م_ب_انصاری_دزفولی
تاریخ : شنبه 2 بهمن 1395 | 09:29 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
         فالگیر                                                                                                                                                                                                                                 شبی دیدم  صغیری  آرمیده
کنار راهی و  اشکش به دیده
ز اوج  سردی و سوز  شب تار
به تن کهنه  لباسی پاره  شلوار
به دستش تکه نانی خشک وخالی
گرفته  کاغذ  بخت  و تفالی
به حال زاری و  با صد تمنای
بگفتا فال تو  گویم  ز فردای
همی دانم که احوال تو فردا
بسی روشن شود با این دعاها
بدو گفتم که ای طینت تو را پاک
تو را رزق از کجا باشد دراین خاک
بگفتا رزق من اندر جهال است
مرا روزی زجهل است نی زفال است
که جاهل بیندم در فقر و سختی
چو اعمی خواهد از من  نیک بختی
مرا بیند که  خود پا مانده در گل
ز من خواهد دوصد کیسه زر و تل
شب و روزم دعای من همین است
چرا  جاهل بسی روی زمین است                                                                                                                                                                                       محمود انصاری دزفولی


تاریخ : پنجشنبه 30 دی 1395 | 08:49 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : پنجشنبه 30 دی 1395 | 07:02 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : سه شنبه 28 دی 1395 | 05:29 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 26 دی 1395 | 09:27 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 26 دی 1395 | 09:26 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

 رویای_////دل.باباباقر503

در خزان امسال
پیچک عشق تو
گِرد خانه ی دل،
خانه ی دل،
در پیچک تو زندانی است
دست هایش بسته
درب ها ،پنجره ها یش بسته
من ودل در حصار پیچک زندانی،
دلم
وجودم
روحم
درپیچک عشقت تسخیرشده
دل
باکش اززندان و زندگی و مرگ نبود
بوی گل سرخ تو را
پیدا کرده
آخر این دل
پیچک احساسش
در تب عشق تو هر جا پیچید
تا بلندای زمان
تا سکوت مکان
وفریاد کنان
نغمه عشق تو را سر می داد
که
بهارم این جاست
همه جایم اینجاست
دل وجانم اینجاست

#م_ب_انصاری_دزفولیتاریخ : شنبه 25 دی 1395 | 11:45 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

ای یار من

با دل من وفا مکن، ای یار کم جفا مکن
این دل زخم خورده را رها بکن دوا مکن

چاره ی بی قراری ام هست نگاه مست تو
سوی من آی ای صنم جور بکن خطا مکن

          م ب انصاری دزفولی


تاریخ : پنجشنبه 23 دی 1395 | 06:25 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
                         
ناز عشق../////باباباقر502
گفتا که بشکنم من ، جام میِ شما را
گفتم تو بشکن این جام ،من سر دهم جفا را
گفتا که غمزه هایم ، شد رهزن دل تو
گفتم بیا رها کن ،هم ناز و هم ادا را
گفتا به ناز و غمزه، دیوانه یا که مستی
گفتم نگاه  چشمت ، جادو نموده ما را
گفتا که در چه فکری ،این  عاشقی رها کن
گفتم بیا به پیشم ، پایان ده این عزا را
گفتا بهای یاران ، اشکست همچو باران
گفتم اعوذ باللله، این باده ی بلا را
گفتا رها نما تو ، چون موسی این عصا را
گفتم دویدم عمری  ، این مروه و صفا را
30/9/1395
 م ب انصاری دزفولی


تاریخ : شنبه 18 دی 1395 | 09:16 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

درد دل گور خواب..////باباباقر 501
دلم از غم گشته سیراب
دلم از بیکسی گشته بی تاب
دلم زخمش خونین وعمیق است
همش بی تاب با بدبختی رفیق است
همش می نالم ومی سوزم از غم
همش آهم همش دردم همش غم
همه داراییم یک کهنه لباس است
همه شام شبم اشک جبین است
همش سرگردانم اندر بیابان
همش از سوز وسرما میدهم جان
همیشه جای خوابم گور بوده
همیشه در کنارم مار بوده
مانند مورچه ها زیر خاکم
مانند مرده ها در سکوتم

م ب انصاری دزفولی
تاریخ : چهارشنبه 15 دی 1395 | 04:48 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : سه شنبه 14 دی 1395 | 07:57 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 12 دی 1395 | 08:09 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : شنبه 11 دی 1395 | 06:19 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : جمعه 10 دی 1395 | 08:09 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 5 دی 1395 | 09:39 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
   
 ای یار.. عارفانه های باباباقر
چشم های خمار تو
نه حساب است که فراموش شود
نه چراغی است که خاموش شود
مانند
جام بلوری است
دریای نوری است
خمر شراب نا بی ست
که هر چه بماند
مستی آن بیشتر میشود
پس مستم کن
درهستی خود
ای عشق من
ای خدای من
دزفولی م ب انصاری


تاریخ : پنجشنبه 2 دی 1395 | 09:38 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


تاریخ : چهارشنبه 1 دی 1395 | 01:06 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


زمستان است ////..بابابافر499

امشب. شب یلدا

آغاز زمستان است

فصل

یخ و یخبندان است

درختان درخواب زمستانند

                              زیرا .تسلیم زمستانند

شیرها

ببرها

درکوه و دشت سرگردانند

                               زیرا.نه تسلیم زمستانند

در جنگ با سرمای سوزانند

فاصله هاسرداست

                   نفس ها درسینه پنهان است

                                 زمستان است زمستان است

بیا یاران

به پاکنیم آتش را.

             گرم کنیم دل هارا

                        محفل هارا

                                 خاطره هارا

عشق ها را

زیرا آغاز

زمستان است ،زمستان است

امید،

 در دل ها جوشان است

خروشان است

امیدبه بشارت

 بهاری دیگر

سبزاری دیگر

بلبلان عاشق وگلزاری دیگر

       م  ب انصاری دزفولیتاریخ : دوشنبه 29 آذر 1395 | 01:52 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

نترسید ..///.باباباقر291
ازشب نترسید.
حتی ازشب یلدا.
که طولانی ترین شب است.
زیرا خورشید تا بناک .
دراولین طلوع خود .
ثابت خواهد کرد.
که طولاترین شب.
بااولین درخشش نور به پایان خواهد رسید .
وبه ما خواهد گفت
نترسید..
شب رفتنی است
حتی اگرشب یلدا باشد
م ب انصاری دزفولی


تاریخ : چهارشنبه 17 آذر 1395 | 08:06 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

فدای یار.غزل عرفانی باباباقر///498

توبه شکستم به دلم یارما

میل تو گشتم به جامی دلا

این دل من شاد بود جان من

عشق تو در دل بود بس سزا

عشق ترا شاکر وبس بنده ام

تا که فلک هست کنم من ثنا

یارچو آمد به سراغم خدا

خنده بیامد لب و خانه را

چون بکنم نوکری یار خود

پادشهم ..پادشهم ....پادشا

 باز خوشا یار به برم آمده

می کندم شاد که نو گشته باز

هر چه بفرمودِهمان می کنم

 من به فدای قدم و خاک پا

گردش ایام به کامت شود

باقر دل شاد شوی بی بلا

م ب انصاری دزفولی تاریخ : دوشنبه 15 آذر 1395 | 08:50 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

ما معلولیم ..باباباقر497
گرچه یک عضو نداریم
با کوشش واراده
عضو های دگر می سازیم
با عضو  های تازه
به کمبو دها می تازیم
  زندگی را نبازیم
م ب انصاری دزفولی دو برادر معلول که در خرمشهر مكانیكى می كنن ولی دزدی و رانت و... ندارن


تاریخ : سه شنبه 9 آذر 1395 | 05:16 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

              

تیروکمانی...باباباقر497

چو به مژگان تو دیدم، نگه تیر و کمان را

عهد بستم که به نگاهت، بدهم ملک و جهان را

چو ز مینای جمالت ،دو سه جامم بچشاندم

که می ناز جمالت، ز دلم برده غمان را

همه ی روز بکوشم، همه شب ها به تقلا

به خرابات نشستم چه کنم دور زمان را

نکشی غیب که آهی، شکند کون ومکان را

که به خلوتگه عشقت، ندهند راه خسان را

تو مکانی تو زمانی تو امیدی همه جانی

همه از رای تو دیدم به جهان امن و امان را

چه کنم رخ بنمایی که توخود کل جهانی

مکنم قهر به خشمی، تو که لطفی همگان را

ز تو در سوز و گدازم ، زتو در شیب و فرازم

تو همان آتش عشقی ،كه گدازد دل و جان را

چو گل  سبزه دمیدی ، به بهاران تو رسیدی

همه شادی همه رز را ،تو نشانی گلستان را

غم تو گشته به جانم چو تبی بر تن زارم

دل بی حوصلهء من چه کنم خوابِ گران را

باقرست مرغ غزلخوان به شبستان سرایت

بنشسته به خیالت که شود صبح زمان را

م ب انصاری درفولی

تاریخ : دوشنبه 1 آذر 1395 | 08:24 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

 

رنج عشق.////.عارفانه باباباقر496

رنجهایی بکشم تا تو که رسوا بشوی

تا بدین راه تو هم تارک دنیا بشوی

آه من گرچه ندارد اثری بر دل تو

می کشم  آه که توهم واقف سودا بشوی

دل به دریا زده ام ، کار دلم یکسره شد

کاش یکبار تو هم عاشق و شیدا بشوی

نظری بر من و این حال خرابم بنگر

رحم آید به منو، عشق شناسا بشوی

برق چشمان تو سوزانده دل و هم جگرم

درد من را تو ببینی و تسلا بشوی

چهره در هم مکش و ناز بکن بهر خدا

ناز کن بلکه به جان ساز نکیسابشوی

گرچه راندی تو مرا خوارشدم درهمه جا

ناله کردم که توهم عاشق وتنها بشوی

دل سرمست خودم را بسپارم بر باد

اگرم دردل من مسکن وماوا بشوی

دو دلم کردی و رفتی چه کنم با هوست

وای بر من تو اگر عامل اغوا بشوی

کاش در شام فراق مونس باقر بشوی

بکنم معجزهء عشق که رویا بشوی

10/8/95

  دزفولی م ب انصاریتاریخ : یکشنبه 23 آبان 1395 | 06:40 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

               

دل منزل یار..عاشقانه وعارفانه های.باباباقر495

زلف پریشان مکن ،این دل ما خون مکن

در دل دیوانه ام ، هیچ ندانی چه هاست

 

شب به سحر منتطر،دیده به ره منتظر

آمدنت جان من، در شب بی انتهاست

 

دل همه بیتاب شد , یار چو دیدار شد

ای دل و جانم فدات، دیدن تو کیمیاست

 

شاد بمان ای دلا ، خانه ی یارم تویی

یارچو در نزد توست ،دوری منزل کجاست؟

 

آن رخ زیـــبای تـو، این هــوس خـــام مــن

هرچه بگویم کم است، هر چه بگویی رواست

 

وه که چه نیکو بود،صورت دیدارتو

گرچه پر از عشوه ست، لیک بسی  با وفاست

 

یار دل آزار من، دلبر و دلدار من

از دم روز ازل ، چشم به ره پابه پاست

 

عاقبت عشق او ،ورطه ی نابودی است

هر که در این ورطه رفت، سعی نمودن خطاست

 

غیب شدش ناگهان ،گرچه رخش چون رزاست

شعله به جانم مزن ،یار کشی که رواست

10/8/1395          

  دزفولی م ب انصاریتاریخ : یکشنبه 16 آبان 1395 | 07:31 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

تعداد کل صفحات : 23 ::      1   2   3   4   5   6   7   ...  

  • paper | آنکولوژی | اخبار وب