غریب ..باباباقر390

چه غریب مانده ام من
نه غمی، نه غمگساری

نه دلی ،نه دل سپاری

نه   می  ،نه جام  شرابی

نه شبی ،نه بستر خوابی

نه رهی ،نه رهنمایی
نه به انتظار یاری
نه ز یار یک پیامی!!!!!

چه غریب مانده ام من !!!!

          م ب انصاری دزفولی
تاریخ : چهارشنبه 3 شهریور 1395 | 11:44 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
                
وصل یار...غزل های ..باباباقر485

من به وصل دلبرم   شور   سراسر  می  شوم
در هوای دیدنش من هم چو شهپر می  شوم

بال پروازی ندارم تا   به   سویش  پر        کشم
تو بیا یارا  که من  با بال و  با    پر    می    شوم

گر  عزیز جان  مرا   بانگی   کند   از    راه    دور
من ورا تا آن سر دنیا     چو      اختر  می شوم

چون تو  همراهم  شوی با حور جنّت  همرهم
من در آغوش  خیالت  مُشک وعنبر  می شوم

گر به خلوتگاه جانم  پا    نهی   من   دلخوشم
من به یاد خاطرت شب ها    منّور    می شوم

مطر ب جانم تویی باسوز  نی    مستم      نما
چون خرابم می کنی بی پا وبی سر می شوم

تو بهار   باقری     باید    گل   افشانی       کنی
چون  گل افشانی  کنی من مست دلبر می شوم

                   م ب انصاری دزفولی


تاریخ : پنجشنبه 28 مرداد 1395 | 09:07 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

 

نظر بکن  ....عارفانه باباباقر.484

در پی جستجوی تو

دوان دوان به سوی تو

آمده ام به کوی تو

دل همه آرزوی تو

               چرا نظر نمی کنی

باهمه گفتگوی تو

دربه درِ سبوی تو

دلم در آرزوی تو

من نگران به سوی تو

         چرا نظر نمی کنی

تمام دل به سوی تو

تاکه رسم به کوی تو

 مِی بخورم ز جوی تو

نمی روم زکوی تو

          چرا نظر نمی کنی

مست شدم ز بوی تو

عاشق ومستِ روی تو

چنگ زدم به موی تو

بوسه برم زروی تو

             چرا نظر نمی کنی

نظر بکن به سوی من

ای هم آرزوی من

تا که شوم فدای تو

جان بدهم به پای تو    

       نظر بکن به سوی من

م ب انصاری دزفولی

95/5/10

 تاریخ : دوشنبه 25 مرداد 1395 | 10:10 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
          
عاشق شدم ..درددل با مادر بزرگ6
دختره به مادربزرگش گفت : عا شق شده ام ولی به کسی نگو
مادربزرگ :دخترم همیشه بدون عشق وحشی تر از اونه که بشه پنهونش کنی!!! ...
هرعاشقی باید اینوبدونه
عاشق شدن
دل شوره داره.دلتنگی داره..دل شکستگی داره.در بدری داره. بیقراری داره.ازخود گذشتن هم داره.
ولی ترس نداره.
          م ب انصاری دزفولی


تاریخ : پنجشنبه 21 مرداد 1395 | 07:22 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

نازنینم،،دوبیتی های عاشقانه باباباقر

نبینم  خسته  وپژمرده  باشی
نبینم  غمگن  وافسرده باشی

الهی  تا  ابد شاداب       باشی
نبینم  تو  زمن  آزرده      باشی

     م ب انصاری دزفولی


تاریخ : شنبه 16 مرداد 1395 | 06:14 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
   
ای یار من ،،،دوبیتی   ..483..///عاشقانه باباباقر

با دل من وفا مکن، ای یار کم جفا مکن
این دل زخم خورده را رها بکن دوا مکن

چاره ی بی قراری ام هست نگاه مست تو
سوی من آی ای صنم جور بکن خطا مکن

          م ب انصاری دزفولی


تاریخ : چهارشنبه 13 مرداد 1395 | 05:08 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

دلتنگی .///.باباباقر482
آه دلم
از دوری تو
ساز نی است
تا نواخته نشود
کسی نمی داند
چقدر سوزان است
چقدر دلگیراست
چقدر دلتنگ است
چقدر پر درداست
بی تو
نازنین من
        م ب انصاری دزفولی

تاریخ : دوشنبه 11 مرداد 1395 | 05:58 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
                   
خفاش وپروانه ...درددل با مادر بزرگ  5
دختر، :مادر بزرگ داره شب میشه چراغ ها را روشن بکنم؟؟؟؟
مادر بزرگ :زودباش روشن بکن..چون اگرتاریک بشه خفاش ها میان داخل و
پروانه ها میرن بیرون
دخترم باید بدانی خفاش ها تاریکی رادوست دارند برای اینکه در تاریکی پرنده های ضعیف را شکار می کنند ومی خورند
ولی پروانه ها نور را دوست دارند تا عاشقانه دور آن بگردن وعاشق شدن را بما یاد دهند

دختر خوبم عجله کن چراغ ها را روشن کن تا رقص عاشقانه پروانه هارا دور نور تماشاکنیم
م.ب انصاری. دزفولی
 

تاریخ : جمعه 8 مرداد 1395 | 05:46 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
                            
عرفانی ..باباباقر .///..197                                             

مست تو

من مست توئم ای عشق ....  مستیت مبارک باد

از عشق توای یارا

دردم همه درمان شد .... تلخم همه شرین شد

زهرم هم حلواشد

من مست توئم ای عشق ....  مستیت مبارک باد

از عشق توای یارا

 کفرم همه ایمان شد .... پایین بود وبالاشد

بیراه من ره شد

من مست توئم ای عشق ....  مستیت مبارک باد

از عشق توای یارا

این دل گلستان شد .... طوفان بودآرام شد

تاریک بود وروشن شد

من مست توئم از عشق ....  مستیت مبارک باد

در عشق توای یارا

عاشق شده ام یارا .....طالب شده ام  یارا

 از جا و مکان رستم   ....دست ازهمه بگسستم

 چون  طلب بالایم

   من مست توئم ای عشق ....  مستیت مبارک باد

                                     م ب انصاری دزفولی


تاریخ : چهارشنبه 6 مرداد 1395 | 05:52 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

              

ترانه های.///. اجتماعی باباباقر481

ای آدما

هیچ آدمی حقیر نیست

بازیچه ی تقدیر نیست

هر آدمی حقیره

بازیچه ی تقدیره

ضعیف وسست وپیره

دیگه داره می میره

ای آشنای هرروز

اگر باهم نباشیم

تسلیم هر قضا شیم

حقیر سرنوشت شیم

آونوقت که می میریم

تو گورستون می خوابیم

زندگی و می بازیم

 م ب انصاری دزفولی

      7 /3 95تاریخ : شنبه 2 مرداد 1395 | 05:48 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
           
آی مردم،،باباباقر
من معلولم
گرچه یک عضو ندارم
با کوشش واراده
عضو های دگر می سازم
با عضوه های تازه
کمبود هامو می سازم
تا زندگیمو نبازم
ای مردم
گرچه معلولیم
ولی دل ما سرزمین عشق است
عشقی پاک
با اراده ا ی آهنین
وبال وپری باز
مثل کبوتر
پرواز می کنیم به سوی کهکشان ها
تا بسازیم
آنسوی کهکشان ها
یک زندگی زیبا

آی مردم
من معلولم
با کار وکوشش
بافکرو با اراده
زندگیمو می سازم
می توانم
می سازم
تا زندگیمو
نبازم
 
  م ب انصاری دزفولیتاریخ : چهارشنبه 30 تیر 1395 | 07:40 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
              
درددل نوه با مادر بزرگ...باباباقر4..
خدا
نوه :مادر بزرگ خدا کیه ؟کجاست ؟
مادر بزرگ : نوه عزیزم من هم نمیدانم خدا کیه ،چیه،ودرکجاست ؟ولی میدانم بی فکران  وبی خردان در آسمان ها دنبال او می گردند ویا در زمین او را جستجو میکنندولی نمیدانندخدا در دل هاقرار دارد
نوه :در کدوم دل ها؟
مادر بزرگ : خدا در دل  هایی نیست که بدی می کنند وخوشبختی خود را درپیچارگی مردم می بینندوروزی ونانشان را درگرسنه نگهداشتن دیگران بدست می آورند.
خدا در دل ها ی پاک انسانهایی قرار دارد که خوشبختی و نانشان را با دیگران تقسیم می کنندودلی بزرگ ومهربان وپر از معرفت دارند؛
پس نوه عزیزم ، دلت را پاک کن از گناه ، دورویی ، وریاکاری تا خدا در دلت جا بگیرد.
                                                              م ب انصاری دزفولیتاریخ : دوشنبه 28 تیر 1395 | 05:05 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
          
دوبیتی های عرفانی باباباقر479
خاک پای در میخانه کنم چشمان را
در رپی راه خرابات دهم ایمان را
رهرو  پیر مغانم دراین کشتی نوح
وقت آن است فدای تو کنم من جان را
             م ب انصاری دزفولی


تاریخ : شنبه 26 تیر 1395 | 08:04 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
                                  
درد دل مادر بزرگ بانوه اش....2
مادر بزرگ : دخترم دنیای عجیبه!
نوه :مادر بزرگ چی شده؟
دخترم ،بعضی ازمردم حقیقت ومی دونند ولی حق را می پوشونند و سکوت میکنند تا چوپان دروغگون  نَشن
ولی نمیدونند سکوت هم یک نوع دروغه ،
نوه: مادربزرگ چطوری؟
مادربزرگ ، چون  آدمی که حقیقت را نَگِه ودر برابر حقیقت سکوت کنه  چوپان دروغگویی  میشه در برابر وجدان خودش ، وچه بد
 آد میه که به وجدان خودش هم دروغ میگه
نوه عزیزم از این آدم ها همیشه دوری بکن
                                            م ب انصاری  دزفولی
3 /3 /
92

تاریخ : چهارشنبه 16 تیر 1395 | 07:15 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

درددل نوه با مادر بزرگ..1
 نوه ، مادربزرگ خوابم میاد چراغهاروخاموش کنم؟.
مادربزرگ  ، دخترم همه را خاموش نکن یکی را روشن بزار.
نوه.چرامادربزرگ
مادربزرگ، چون پروانه ها در تاریکی نمیتونن زندگی کنن.دلم بحالشون میسوزه ماباید بفکره پروانه ها باشیم وقتی چراغ ها را خاموش میکنیم
نوه، چرا
مادر بزرگ ، چون پروانه ها عاشق نورند واز تاریکی می ترسند
                    م ب انصاری دزفولی


تاریخ : دوشنبه 14 تیر 1395 | 05:52 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
                        
می توانم...///باباباقر..748
من می توانم
روی صندلی چرخدار دور دنیارا بگردم
من میتوانم
بدون دست وپا در اقیانوس ها شنوکنم
من میتوانم
با چشمان کور
ببینم .بنویسم .به خوانم . کارکنم
من میتونم
با یک پا از صحرا ودشت وکو عبور کنم
من می توانم
معلول باشم وخودم را در مسابقات ورزشی جهان قهربان اول کنم
من می توانم
ناشنوا باشم سکوت کنم نادان بمانم
وکوشش کنم خودم را دا نا ترین کنم
من می توانم
 پا و دست  و گوش. و زبان. نداشته باشم
حتی بدن نداشته باشم
بایک مغز
تفکر کنم
خود را بزرگتری فیزیکدانه جهان کنم
من می توانم
می توانم
هیچ نداشته باشم
باهیچ زندگی کنم
چون می توانم
پس هستم
چون می توانم
چون انسانم
اشرف مخلوقات جهانم
  م ب انصاری دزفولی..3 /3
بله معلولان عزیزمی توانید ، میتوانید
در دلها جادارید


تاریخ : پنجشنبه 10 تیر 1395 | 09:07 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

      
کجا ،،///باباباقر477

دردو فقرکجا
دعا کجا
؟
شکم گرسنه کجا
غذا کجا؟
تزویروریا کجا
دعای خدا کجا؟
روزه خدا کجا
نخوردن غذا کجا؟
خانهءخداکجا
فقیروگدا کجا؟
نماز خدا کحا
سجده ی ریا کجا؟
حقیقت خدا کجا
زمزمه ی دعا کجا؟
راه خدا کجا
ستم وجزا کحا؟
خداکجا؟/
راه کجا،
ما کجا،؟
رها کجا؟
  م ب انصاری دزفولی..7/4/95


تاریخ : چهارشنبه 9 تیر 1395 | 07:33 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

          

خدا...باباباقر///475

دلم کمی آرامش می خواهد

دلم کمی دعا می خواهد
دلم یک شب خواب بی کابوس میخواهد؛

دلم کمی سکوت

کمی عشق
کمی ترا می خواهد
دلم  کمی جرات دل بریدن میخواهد؛
کمی اشک
کمی بهت
کمی آغوش تو؛
برای دلم دعا کنید

دلم در این زمانه

 بی وجدان

بی معرفت

در تنهایی

دردلتنگی

در بی کسی

فقط

کمی خدا می خواهد

         م  ب انصاری دزفولی

 تاریخ : یکشنبه 6 تیر 1395 | 05:27 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

امشب ..باباباقر475///
میخواهم امشب جان و دل را نذر چشمانت کنم
بازآمدم تا اینچنین سر در گریبانت کنم
در آرزویی دیدنت آوای غم سر میدهم
دیوانه من بازآمدم تا بوسه بارانت کنم
غرق تماشا میشوم یک آسمان از دیدنت
 بازآ تو یار از آسمان تا نورافشانت کنم
ققنوس عشقم زاده شد در آتش چشمان تو
 صد بوسه باید نذرِ آن چشمانِ سوزانت کنم
چشم خمار و آن لبت آتش بجانم میزند
مطرب بزن سازی ز دل تا باده مهمانت کنم
پیشم بیا ای جان من تا مچ و خندانت کنم
باقر بگوید بی درنگ شادان و حیرانت کنم
    م ب انصاری دزفولی


تاریخ : چهارشنبه 2 تیر 1395 | 06:12 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
     
ما...ترانه باباباقر تقدیم به معلولین
ما
معلو ل های خندونیم
خوشحال مهربونیم   
همدل هم زبونیم
تو دشت آواز می خونیم
هر روز صبح پا میشیم
راهی صحرامیشیم
قدم می زنیم تو صحرا
دل می کنَیم از غمها
گلستون شد بیابون
قشنگ شده خیا بون
شادش شده دلامون
همه  بریم صحرا
ببینیم گل های زیبا
باشادی وباخنده
با کوشش و اراده
دنیامون را می سازیم
مثل بهار زیبا
پراز درخت وگل ها
     م ب انصاری دز فولی


تاریخ : یکشنبه 30 خرداد 1395 | 06:12 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات


 

 ققنوس 2..باباباقر..473

تمام روزما شب هست و کابوس

همه ی، راه به فکر یک فانوس

مبادا ، در سیاهی گم کنیم راه

بباید خاکستر شویم  چوقفنوس

 

    م ب انصاری دزفولی


تاریخ : چهارشنبه 26 خرداد 1395 | 02:50 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

    

شب ..باباباقر  471

کجای این شب ظلمت زا.

خود گم کرده را.

 پیداکنم امشب؟

خود خسته .

خودغمگین .

خود دلتنگ.

خودتنها

شب تاریک وبی مهتاب

کجا پیدا کنم خودرا؟

یاری نیست.

نوری نیست.

ماه ی نیست .

 حالی نیست.

 شرابی نسیت .

 چگونه صبح کنم شب را؟

غریب وبیکسم اینجا.

پرازدردوغمم اینجا..

خودم را میکُشم هر جا

به کی گویم دردم را

غمم را 

کجا پیداکنم خودرا؟     

 .خدایا.

پناهم باشد

که محتاجم

    م ب انصاری دزفولی

 تاریخ : دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 | 03:33 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

 

علی(ع) ....باباباقر

علی عالی علی اعلا..

علی والی علی ولا.

علی اول علی آخر.

.علی مخفی علی ظاهر.

علی باهرعلی قاهر.

          آن سریزدانی.

علی دین وعلی ایمان.

علی رضوان علی برهان.

علی قدس و علی سبحان .

علی ان شیریزدانی.

علی راکی شناسدکس..

نداندباطنش هرکس.

علی راکی شناسد کس


ترا خواجه سخن بس بس

   انصاری دزفولیتاریخ : پنجشنبه 2 اردیبهشت 1395 | 09:10 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

  

دوبیتی های عاشقانه باباباقر470

یک نفر اینجا دلش تنگ است باور می کنی ؟

پای استدلال او لنگ است باور می کنی ؟

بی وفایی تورا من نیک باور می کنم  

مستی وسرمستی ام را تو باور می کنی ؟

       م ب انصاری دزفولی

      تاریخ : یکشنبه 29 فروردین 1395 | 09:31 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

      

بی کس... باباباقر469

افتاده ام  به پایت، در اوج بی کسی ها
به خدا بی کسم من ، ای یار زندگانی
از دوری تو یارا .خون می چکد زچشمم
ساغر به دست گرفتی . مستی و شادمانی

روز و شبم تباه شد، از درد و رنج هجرت
یارا روا نباشد  تو و این روضه خوانی

باور نمی کنم من .این بی وفایی تو 
رفتی و سوخت باقر از درد بی کسانی

                  م ب انصاری دزفولی

 

 تاریخ : چهارشنبه 25 فروردین 1395 | 09:23 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

     


قصه ی عشق ..///.باباباقر469

قصه ی

 زندگی است

رهایی است

قصه ی سپیده دم وصبح است

قصه ی مقاومت است

مقاومت درختانی

که ازتحمل عبوس یک زمستان

برگ های زرد خودرا ریخته اند

وبه کمک خاک و ابر وباران و آفتاب

دوباره بهاری دیگرساخته

با برگ های سرسبز

وشکوفه های سبز خویش را به طبیعت داده اند

به کوه دشت وصحرا سلامی عاشقانه کرده اند

قصه ی عشق

هوای لطیف صبحگاهی

پرندگان عشق است

که از لانه های خود بیرون میآیند

پرواز کنان می روندو می خوانند

پرواز می کنند فراتر از یقین

بدان سوی آسمان

بدان سوی گمان

قصه ی عشق

سلام جاودانه نسیم سبزی است

در بهار عشق

در صفای دشت

وچراگاه سبز، میش وقوچ وبره هاست

پس به شکر

 این بهار

این رهایی

بودن خودرا

فدای بودن بی کران تو کرده ایم

ای رهایی سر سبز

ای بهار آزادی

ای بهار امید

ای عشق من

        م ب انصاری دز فولیتاریخ : پنجشنبه 19 فروردین 1395 | 10:58 ق.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

     

نیست .///.باباباقر468

هیچ عشق دگر در نظرم نیست
چون بی تو دگر دادرسم نیست

از کشت نهال عشقم ای یار
در مزرعهء دل  خبرم نیست

آن چشم خمار و ناز رویت

شوقش به دل بی ثمرم نیست

نالان بشود  همهء وجودم
چون یاردیگردر برم نیست

افسوس بخورید به حال باقر

زیراکه دگر زاو خبرم نیست

 م ب انصاری دزفولیتاریخ : دوشنبه 16 فروردین 1395 | 09:49 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

        

مادر...باباباقر467

کجایی.مادر                                                                  

بوی بودنت

 از همه جای خونه به مشامم میرسه.

 مثل بوی نم خاک تازه باران خورده

برای غنچه ها

چقدر حیات بخش است بوی تو

برای من

ای مادر!!

بیا درآغوشم بگیر

تاتمام غم های دنیارا فراموش کنم

و تمام شادی های دنیارا

درآغوشت حس کنم

                                   م ب انصاری دزفولی

تاریخ : پنجشنبه 12 فروردین 1395 | 01:05 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

   

       

      ای مادر..باباباقر ///466

اینجادیگر                   

دنیای کودکیم نیست

دنیای آغوش گرم مادر نیست

دنیای شب های پرستاره

قصه های مادر بزرگ نیست

که دنیایش

زیبا و آرام باشد

اینجا دیگر آسمانش آبی نیست

آسمانش را ابری سیاه پوشانده

من دیگر اینجا نمی مانم

کوله بار را باید بست

باید رفت

فرقی نمی کند کجا

کسی که میرود

ازتنهایی نمی ترسد

از سرگردانی نمی ترسد

از گم شدن نمی ترسد

باید رفت

جایی که طلوعش آفتابی است

 آسمانش آبی است

                     م ب انصاری دزفولی

 

 تاریخ : چهارشنبه 11 فروردین 1395 | 07:17 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات
     
نوروز ،،،باباباقر
بهار آمد
آب شدن برف ها 
جاری شد چشمه سار ها
درکوه ودر دشت ها
بازسبز شد باغ هاو چمن زارها
باز شد شکوفه ها در گلزارها
خنده ای زد آسمان بر دل ها
شادی وپیروزی سایه زددر قلب ها

پخش شد بوی گل درکوچه هاوخانه ها
آغاز شد صدای آواز بلبل ها
آغازشدرقص پروانه ها
پهن شد سفره هفت سین در خانه ها
بلند شو، نوروز است نو بکن زندگی را
پاک کن کینه ها را دلخوری هارا
فصل عشق است عاشق شو ید ای انسان ها
نوروز مبارک ای مردم سرزمین ما
ای آریایی ها
ای هم وطن ها
ای بزرگواراعزیزما
،،،،،،انصاری


تاریخ : یکشنبه 1 فروردین 1395 | 02:46 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

تعداد کل صفحات : 22 ::      1   2   3   4   5   6   7   ...  

  • paper | آنکولوژی | اخبار وب